Ювілейні дати опублікування творів видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

Василь Cухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог – гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість.  Написав 48 книг, 500 наукових статей, 1500 казок і оповідань для дітей. Праці педагога видані 53-ма мовами  світу загальним тиражем понад 15 мільйонів примірників. Найбільш відома його книга – „Серце віддаю дітям”  (видана 32-ма мовами світу, 55 перевидань). Широко знані його книги: „ Народження громадянина”,  „Павлиська середня школа”, „ Як виховати справжню людину”,  „Сто порад вчителеві”, „ Розмова з молодим директором школи”,  „Книга про любов” та багато інших. Спадщина В.О.Сухомлинського розійшлася по всьому світу, живе своїм життям. На початок ХХІ століття вийшло 65 його творів, 371 видання тиражем близько 15 млн. екземплярів. Вони перекладені на 59 мов народів світу.

Бібліотека КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» має зібрання творів і праць видатного педагога, а також видань його послідовників. Гордістю бібліотеки є, педагогічна спадщина талановитого педагога Василя Сухомлинського, який був її активним читачем під час творчого співробітництва з інститутом в 60 -х роках ХХ століття. В бібліотеці зберігається повне зібрання його творів,  48 праць, казки.

 Ювілейні дати опублікування книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

                                    60 років від виходу книжок

 • Сухомлинский, В.А. Як ми виховали мужнє покоління [Текст] / Василий Александрович Сухомлинский. – К.1960.
 • Сухомлинский, В.А. Верьте в человека : из опыта работы Павлышской средней школы Онуфриевского р-на Кировоградской обл. [Текст] / Василий Александрович Сухомлинский. – М. : Изд-во ЦК ВЛКСМ “Молодая гвардия”, 1960. – 111 с.

                                    55 років від виходу книжок

 • Сухомлинский, В.А. Щоб у серці жила Батьківщина : виховання почуття радянського патріотизму в Павлиській середній школі Кіровоградської обл. школе [Текст] / В.А. Сухомлинский. – К., 1965.
 • Сухомлинский, В.А. Воспитание личности в советской  школе [Текст] / В.А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1965. – 213 с.

                                    50 років від виходу книжки

 • Сухомлинський, В.О. Народження громадянина [Текст] / Василь Олександрович Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1970. – 288 с.

                                40 років від виходу книжок

 • Сухомлинский, В.А. Избранные произведения [Текст] : в 5-ти т. Т. 3. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / Василий Александрович Сухомлинский ; редкол.: А. Г. Дзеверин (пред.) и др. – К. : Рад. шк., 1980. – 719 с.
 • Сухомлинский, В.А. Избранные произведения [Текст] : в 5-ти т. Т. 4. Павлышская средняя школа. Разговор с молодым директором школы / Василий Александрович Сухомлинский ; [редкол.: А. Г. Дзеверин и др.] . – К. : Рад. шк., 1980. – 670 с.
 •   Сухомлинский, В.А. Избранные произведения [Текст] : в 5-ти т. Т. 5. / Василий Александрович Сухомлинский ; [редкол.: А. Г. Дзеверин и др.] . – К. : Рад. шк., 1980. – 639 с.
 • Сухомлинский, В.А. Родина в сердце [Текст] / Василий Александрович Сухомлинский. – М. : Мол. гвардия, 1980. – 175 с.

                                    45 років від виходу книжок

 • Сухомлинский, В.А. Как воспитать настоящего человека : советы воспитателям [Текст] / Василий Александрович Сухомлинский. – К. : Рад. шк., 1975. – 236 с.
 • Сухомлинский, В.А. Мудрая власть коллектива : методика воспитания  коллектива [Текст] / В. Сухомлинский. – М. : Мол. гвардия, 1975. – 270 с.

                                    35 років від виходу збірки казок й оповідань

 • Сухомлинский, В.А. Пшеничний колосок [Текст] / В.А. Сухомлинский . – Київ, 1985.
 • Сухомлинский, В.А. О воспитании [Текст] / Василий Сухомлинский ; [сост. С. Соловейчик]. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1985. – 270 с.
 • Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну [Текст] / В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. школа, 1985. – 557 с.

                                   30 років від виходу збірки творів

 • Хрестоматия по этике  упорядник [Текст] / О. В. Сухомлинська. – Москва, 1990.