Home » Каталог

Каталог

91. Бібліографічні посібники

Sort By: АвторНазваРік видання
016:929Савченко
91.9:74
упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Київ
2007

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко
016:929Богуш
91.9:74
упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М.
Київ: [б. в.]
2009
118

Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961–2009 рр.) – монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською та англійською мовами; наукову школу

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Богуш
016:929Богуш
91.9:74
упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., Щочкіна І. М.
Київ: [б. в.]
2014
187

Представлено науковий доробок ученого майже за 55 років наукової діяльності (1961–2014 рр.) – монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей, повідомлень, публікації з періодичних і продовжуваних видань українською, російською й англійською мовами та її наукову школу.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Богуш
016:37
91.9:74
Упоряд. та ред. Л.О. Пономаренко
К.; О.
2005
99

Представлено науковий доробок вченого упродовж 43 років наукової діяльності (1961–2004) – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі з питань методики навчання дітей української мови і ознайомлення їх з українським народознавством.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Богуш
016 Буринська
91.9:32.96
Укладач Ніколюк Л.І.
Київ
2002
17

Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку Н.М. Буринської, що є у фондах ДНПБ України та праці, надані вченим, для організації виставки. Вони розкривають постать Ніни Миколаївни як знаючого педагога, науковця високої компетентності в галузі методики навчання хімії, яка понад 50 років віддала педагогічній і науковій діяльності, втілюючи свої ідеї в учнях, учителях, студентах, аспірантах.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Буринська
016:37 Сухомлинський
91.9:74
упоряд. Заліток Л. М. ; Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.
Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД»
2014
255

Десятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений Василю Олександровичу Сухомлинському, видатному українському педагогу-гуманісту. У виданні представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження, присвячені життю й діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж 2008–2013 рр.

Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, хто вивчає, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Сухомлинський
016:37 Сухомлинський
91.9:74
Уклад. Г.І. Сухомлинська, О.В. Сухомлинська; Ред. – бібліогр. Н.О. Гожаман, Л.І. Ніколюк; Відповід. за вип. П.І. Рогова
Київ
2001

В посібнику в хронологічній послідовності представлені педагогічні та художні твори В.О. Сухомлинського, що вийшли в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя за період з 1987 по 2000 роки. Включено також літературу про життя та діяльність видатного українського педагога та вченого, творче використання його педагогічної спадщини в сучасних умовах.

016 Моляко
91.9:74
Київ
2002
11

Головною ідеєю діяльності В.О. Моляко, ось уже 40 років, є ідея стратегіальної організації творчої діяльності людини. Він опублікував понад 200 концептуально-теоретичних і навчально- методичних праць.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Моляко
016:37 Оржеховська
91.9:74
Упорядник Ніколюк Л.І.
Київ
2004
25

Даний бібліографічний посібник із серії „Ювіляри АПН України” представляє бібліографію наукових праць Валентини Михайлівни Оржеховської – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Національної Академії проблем людини, завідувача лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН України.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Оржеховська
012 Биков
91.9:32.96
Упоряд. Ніколюк Л. І.
Київ
2005
76
Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Биков
016 Варзацька
91.9:32.96
Укладач Ніколюк Л.І.
Київ
2002
10

Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Варзацької Лариси Олександрівни, українського педагога-методиста, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України, яка 18 березня 2002 року відмічає свій 65-літній ювілей.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Варзацька
016 Кремень
91.9:74
упоряд. Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І.
К. : Т-во „Знання" України
2008
167
Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Кремень
91.9:74
Упоряд. Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моїсєєва І. П.
К.
2005
102

Покажчик налічує 374 друковані праці за останні 15 років (1990–2005). Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016:929Кремень
91.9:74
упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М.
К. : Т-во «Знання» України
2012
295
978-966-618-269-5

Покажчик налічує 867 друкованих праць за останні 23 роки (1990–2012). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя. Покажчик адресовано широкому загалу наукової і освітньої сфери, всім, хто цікавиться питаннями розвитку педагогічної науки, освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Кремень
91.9:74
Упорядники: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І.
Київ
2005
102

Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Мадзігон
91.9:74
Упорядники Іванова І. О., Чернобровкіна С. В.
Київ
2007
59

Видання налічує понад 400 друкованих праць, з них 316 становлять праці вченого за 36 років наукової діяльності (1971–2007), а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність ученого.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Мадзігон
016 Вашуленко
91.9:32.96
Укладач Ніколюк Л.І.
Київ
2001
16

Даний каталог книжкової виставки є черговим випуском із циклу "Ювіляри АПН України", які готує Державна науково-педагогічна бібліотека України (ДНПБ). Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Вашуленка Миколи Самійловича, українського педагога-методиста, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України, головного вченого секретаря президії АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, який 1 червня 2001 року відмічає свій 60-літній ювілей.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Вашуленко
016:37
91.9:74
Упорядники Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М
Київ: Нілан-ЛТД
2012
663

У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.

Вища, освіта, трансформація, суспільства
016:37
91.9:74
упоряд. Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.
Київ
2014
416

У виданні представлено літературу, яка розкриває багатогранну систему вищої освіти, зокрема документи щодо концептуальних і теоретичних засад неперервної освіти, проблем удосконалення виховної й науково-дослідної роботи. Окремо розглянуто досвід зарубіжної вищої школи, питання менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.

Вища, освіта, трансформація, суспільства
016:37
91.9:74
Електронний ресурс
упоряд. Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін.
Київ
2015
341

У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу. Окремі розділи присвячені проблемам удосконалення виховної й науково-дослідної роботи, менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення

Вища, освіта, трансформація, суспільства, проблеми,розвиток