Home » Каталог

Каталог

73. Науково-інформаційна діяльність. Інформатика

Sort By: АвторНазваРік видання
ББК 73.0 П 52
Половенко О.В., Литвиненко О.В.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2015
40

У виданні висвітлено досвід роботи Ошеги Зої Семенівни, методиста методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації, з проблеми «Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення». Увага акцентується на авторських ідеях методиста щодо підвищення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного освітнього простору регіону, а саме: компетентнісному підході до організації методичної роботи на діагностичній основі; використанні інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних форм методичної роботи; формуванні інформаційної культури педагога. Видання адресоване працівникам районних, міських методичних кабінетів, центрів, керівникам навчальних закладів, методичних формувань.

Інформаційна, компетентність, загальноосвітній, навчальний, заклад
371
73
Калініна Л.М.
К.: Інформатодор
2008
472

На підставі проведеного автором комплексного дослідження висвітлено характеристику видів інформації та їх класифікацію, теоретично обґрунтовані моделі автоматизованої системи управління та системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою, стохастичною,соціально-педагогічною системою  в умовах формування інформаційного суспільства,в основу яких покладено, системно - кібернетичний,інформаційний,  щільнісний, синергетичний наукові підходи до розкриття суті  інформаційної діяльності.

Для науковців, працівників органів управління освітою різних ієрархічних рівнів, керівників закладів освіти і методистів системи освіти.

інформаційна, діяльність, система, процес, технологія
371
73
Лук’янова В.В
2003
344
966-580-160-0

Розглянуто основи технології оброблення текстових і табличних документів з допомогою ПЕОМ, процедури створення і використання шаблонів документів, методи оброблення і аналізу економічної  інформації на ПОЕМ. Для студентів, які вивчають економіку, менеджмент, маркетинг.

технологія, обробка, текстові, табличні, документи
371
74.00+73
Методичний посібник
Голодюк Л.С.
Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
2012
116

Посібник містить теоретичні засади проектування ІКТ-супроводу уроку та методичні рекомендації з його розробки за допомогою використання програмного забезпечення SMART Notebook 10. У виданні запропоновані алгоритми створення елементів ІКТ-супроводу уроку на змісті навчального матеріалу курсів математики, алгебри, геометрії. Призначений для вчителів, які впроваджують інформаційно-комунікаційні технології у навчальний процес.

Педагогіка, інформаційно- комунікаційні, технології, ІКТ-супровід, урок, методичні, рекомендації
371
74.00+73
за наук. ред. Голодюк Л.
Кіровоград: Вид-во Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
2012
88

У посібнику обґрунтовані наукові підходи й авторські узагальнення проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Зокрема, окреслені визначення поняття «ІТ-контент», «компетентність учня», «компетенція учня».Змістове наповнення науково-методичного посібника дає повне уявлення про організаційні, технологічні, методичні аспекти проектування як уроку, так і його навчального наповнення. Розкриття питань: методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці; методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу організації і забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті й наведені приклади уроків переможців та лауреатів обласного огляду-конкурсу «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку», що дозволить вчителю розробити та провести результативний урок з доцільним інформаційно-технологічним наповненням.

Інформаційна, діяльність, проектування, сучасний, урок, ІТ-контент
371
73
Методичний посібник
Голодюк Л.С.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
84

Посібник дає повне уявлення про організаційні, технологічні, методичні аспекти проектування як уроку, так і його навчального наповнення. Розкриваються питання методичної ефективності використання ІТ- контенту як засобу формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці; методичної ефективності використання ІТ- контенту як засобу організації і забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробки ІТ- контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті та наведені приклади уроків, які дозволять вчителю розробити та провести результативний урок з доцільним інформаційно-технологічним наповненням.

Педагогіка, проектування, сучасний, урок, ІТ- контент
73
За наук. ред. Л. Голодюк
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
72

У посібнику вміщено роботи переможців та лауреатів обласного методичного огляду-конкурсу «Проектуваня ІТ-контенту сучасного уроку». Змістове наповнення посібника дає повне уявлення про організаційні, технологічні, методичні аспекти проектування як уроку, так і його навчального наповнення. Розкриття питань: методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу формування та вдосконалення предметної компетентності учнів на уроці; методичної ефективності використання ІТ-контенту як засобу організації і забезпечення самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці; розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного забезпечення SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті й наведені приклади уроків дозволять вчителю розробити та провести результативний урок з доцільним інформаційно-технологічним наповненням. Для науково-педагогічних, педагогічних, методичних працівників

ІТ , сучасний , урок
73.622
ЛутовиноваВ.І.
К.: Четверта хвиля
2007
72
978-966-529-152-7

Практичний посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які реферують документи психолого-педагогічні тематики. В ньому висвітлено сутність аналітико-синтетичного опрацювання інформації, основні загальнонаукові методи, використовувані під час макро- й мікроаналітичного згортання інформації, визначення та класифікацію реферативних документів, теорію, методику й практику реферування.

згортання, інформація, реферування
371
73
Дробот І.Л.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
371
73

У навчальному посібнику розкрито ефективні алгоритми роботи з макросами в середовищі MS Word, особливості програмування мовою VBA, наведені зразки задач та їх розв’язання. Зокрема висвітлюються питання підготовки школярів до олімпіад з інформаційних технологій. Акцентується увага вчителів та учнів на практичному застосуванні офісного програмування через розв’язування задач.

Інформатика, інформаційна, діяльність, задачі, розв’язання, макрос