6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство. Мисливство. Рибне господарство

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 631.5+54(07)
Автор: Городний Н.М.
Видавництво: Киев, Вища школа
Рік видання: 1990
Кількість сторінок: 288
ISBN: 5-11-000146-4
Анотація:

Теория питания растений, технология применения удобрений, расширенное воспроизводство плодородия почв при широком приминении интенсивных технологий. Приведены нормативы затрат удобрений, химических мелиорантов, изложена научно обоснованная система удобрения, методы расчета норм их внесения

Ключові слова: Сельское, хозяйство, агрохимия, удобрения
Категорія:
УДК: 61
Автор: Кон І.С.
Видавництво: К.: Либідь
Рік видання: 1991
Кількість сторінок: 304
ISBN: 5-11-001609-7
Анотація:

Книга є першим вітчизняним дослідженням з питань сексології. На основі аналізу наукової літератури автор простежує становлення сучасної сексології як міждисциплінарної сфери знання, розкриває біологічні, соціально-культурні, історико-етнографічні й психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності.

Для психологів, соціологів, філософів, психіатрів

Ключові слова: сексологія, психологія
Категорія:
УДК: 61
Вид видання: К.: Вища школа
Автор: За ред. С.К. Ткаченка
Видавництво: К.: Вища школа
Рік видання: 1991
Кількість сторінок: 442
ISBN: 5-11-001929-0
Анотація:

У підручнику висвітлено принципи медичного обслуговування здорових і хворих дітей, питання етики і медичної деонтології .

Для учнів фельдшерських і акушерських відділень медичних училищ

Ключові слова: педіатрія, хвороба
УДК: 63
Автор: Солопова Г.П.
Видавництво: Москва, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы
Рік видання: 1960
Кількість сторінок: 480
Анотація:

Технология выращивания цветов и декоративных кустарников, плодово-ягодных и овощных культур, включая посадку, размножение, уход, защиту растений, сбор и хранение урожая.

Ключові слова: 11 Сельское, хозяйство, цветоводство, садоводство, овощи
УДК: 63
Автор: Білецький П.М.
Видавництво: Київ, Державне видавництво сільсько-господарської літератури Української РСР
Рік видання: 1960
Кількість сторінок: 471
Анотація:

Надано повну біологічну характеристику рослин та агротехніку їх вирощування.

Ключові слова: Сільське, господарство, агрохімія, рослинництво, агротехніка
Категорія:
УДК: 371+61
Вид видання: навчальний посібник
Автор: Бойченко Т.
Видавництво: Київ: Генеза
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 208
Анотація:

.

Ключові слова: підручники
Категорія:
УДК: 371+61
Вид видання: навчальний посібник
Автор: Бех І.Д.
Видавництво: К.: Алатон
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 200
Анотація:

.

Категорія:
УДК: 371+61
Автор: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
Видавництво: К.: Алатон
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 200
ISBN: 966-7107-34-5
Анотація:

Посібник для вчителя 6 класу. Видання розраховане на вчителя, шкільного психолога, студентів педагогічних навчальних закладів, методистам та ін. працівникам освіти.

Ключові слова: основи, здоров’я , віл, снід
УДК: 63
Автор: Капцинель М.А.
Видавництво: Москва, «Просвещение»
Рік видання: 1966
Кількість сторінок: 352
Анотація:

О биологии плодовых, ягодных культур и винограда, характеристика основных сортов. Сведения по выращиванию посадочного материала, о закладке и уходе за садом, о вредителях и болезнях.

Ключові слова: Сельское, хозяйство, садоводство, плодовые, ягодные, агротехника
Категорія:
УДК: 616-002.77-053.2
Автор: Соколова-Пономарева О.Д.
Видавництво: Москва, «Медицина»
Рік видання: 1965
Кількість сторінок: 292
Анотація:

Класификация, характеристика, клиника, диагностика, прогноз и лечение ревматизма у детей.

Ключові слова: Медицина, ревматизм, дети
УДК: 63
Автор: Бугай С.М.
Видавництво: Київ, Урожай
Рік видання: 1968
Кількість сторінок: 415
Анотація:

Особлива увага приділяється провідним польовим культурам України. Посібник побудовано на матеріалах науково-дослідних установ, із широким використанням досвідупередого досвіду.

Ключові слова: Сільське, господарство, рослинництво
УДК: 62-028.31(075.2)
Автор: Тарара А.М., Туташинський В.І., Терещук Б.М., Тименко В.П.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка.
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-644-372-7
Анотація:

Експериментальний підручник – результат фундаментального дослідження змісту освіти в основній школі з урахуванням вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів. Служить формуванню проектно-технологічної компетентності та розвиткові творчих здібностей учнів.

Ключові слова: технології, підручник, трудове навчання