Home »

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство. Мисливство. Рибне господарство

Sort By: АвторНазваРік видання
631.5+54(07)
Городний Н.М.
Киев, Вища школа
1990
288
5-11-000146-4

Теория питания растений, технология применения удобрений, расширенное воспроизводство плодородия почв при широком приминении интенсивных технологий. Приведены нормативы затрат удобрений, химических мелиорантов, изложена научно обоснованная система удобрения, методы расчета норм их внесения

Сельское, хозяйство, агрохимия, удобрения
61
Кон І.С.
К.: Либідь
1991
304
5-11-001609-7

Книга є першим вітчизняним дослідженням з питань сексології. На основі аналізу наукової літератури автор простежує становлення сучасної сексології як міждисциплінарної сфери знання, розкриває біологічні, соціально-культурні, історико-етнографічні й психологічні закономірності сексуальної поведінки, особливості чоловічої та жіночої сексуальності.

Для психологів, соціологів, філософів, психіатрів

сексологія, психологія
61
К.: Вища школа
За ред. С.К. Ткаченка
К.: Вища школа
1991
442
5-11-001929-0

У підручнику висвітлено принципи медичного обслуговування здорових і хворих дітей, питання етики і медичної деонтології .

Для учнів фельдшерських і акушерських відділень медичних училищ

педіатрія, хвороба
63
Солопова Г.П.
Москва, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы
1960
480

Технология выращивания цветов и декоративных кустарников, плодово-ягодных и овощных культур, включая посадку, размножение, уход, защиту растений, сбор и хранение урожая.

11 Сельское, хозяйство, цветоводство, садоводство, овощи
63
Білецький П.М.
Київ, Державне видавництво сільсько-господарської літератури Української РСР
1960
471

Надано повну біологічну характеристику рослин та агротехніку їх вирощування.

Сільське, господарство, агрохімія, рослинництво, агротехніка
371+61
навчальний посібник
Бойченко Т.
Київ: Генеза
2013
208

.

підручники
371+61
навчальний посібник
Бех І.Д.
К.: Алатон
2014
200

.

371+61
Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
К.: Алатон
2006
200
966-7107-34-5

Посібник для вчителя 6 класу. Видання розраховане на вчителя, шкільного психолога, студентів педагогічних навчальних закладів, методистам та ін. працівникам освіти.

основи, здоров’я , віл, снід
63
Капцинель М.А.
Москва, «Просвещение»
1966
352

О биологии плодовых, ягодных культур и винограда, характеристика основных сортов. Сведения по выращиванию посадочного материала, о закладке и уходе за садом, о вредителях и болезнях.

Сельское, хозяйство, садоводство, плодовые, ягодные, агротехника
616-002.77-053.2
Соколова-Пономарева О.Д.
Москва, «Медицина»
1965
292

Класификация, характеристика, клиника, диагностика, прогноз и лечение ревматизма у детей.

Медицина, ревматизм, дети
63
Бугай С.М.
Київ, Урожай
1968
415

Особлива увага приділяється провідним польовим культурам України. Посібник побудовано на матеріалах науково-дослідних установ, із широким використанням досвідупередого досвіду.

Сільське, господарство, рослинництво
62-028.31(075.2)
Тарара А.М., Туташинський В.І., Терещук Б.М., Тименко В.П.
Київ, Педагогічна думка.
2014
172
978-966-644-372-7

Експериментальний підручник – результат фундаментального дослідження змісту освіти в основній школі з урахуванням вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів. Служить формуванню проектно-технологічної компетентності та розвиткові творчих здібностей учнів.

технології, підручник, трудове навчання