Home »

57 Біологічні науки в цілому

Sort By: АвторНазваРік видання
371+57
Навчальний посібник
Костиков И.Ю.
2014

.

Підручник, биология, 6 класc
371+57
навчальне видання
Костіков І.Ю.
Освіта
2014
256

.

біологія, підручник, 6, клас
371+57
Навчальний посібник
Балан В.В.
К.: Генеза
2008
288

.

підручник, біологія
371+57
Навчальний посібник
Балан П.Г.
Київ: Генеза
2010
288

.

Підручник, біологія, 10 клас
371+57
Навчальний посібник
Балан П.Г.
Київ: Генеза
2012
304

.

Підручник, біологія,11 клас
371+57
Навчальний посібник
Межжерін С.В.
2008

.

Підручник, біологія, 8 клас
371+57
Навчальний посібник
2008

.

Підручник, біологія, 8 клас
371+57
Навчальний посібник
Запорожець Н.В.
2008

.

Підручник, біологія, 8 клас
371+57
Навчальний посібник
Базанова Т.І.
2008

.

Підручник, біологія, 8 клас
371+57
Навчальний посібник
Матяш Н.Ю.
Київ: Генеза
2009
272

.

Підручник, біологія, 9 клас
371+57
Димань Т.М.
К.: Академія
2009
376
978-966-580-293-8

Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього середовища на її організм, психіку, духовну сферу. Турбота про це — справа суспільна та особиста. Усім сьогодні потрібні екологічні знання, екологічна культура, вміння раціонально організувати свій життєвий простір, побут, емоційне і духовне життя, не шкодити собі.
Виробленню розуміння цієї проблематики, формуванню здатності правильно вибудовувати екологічний вимір свого життя допоможе робота над викладеним у цьому підручнику матеріалом. Не обійтися без нього тим, хто намагається жити правильно, гармонізувати власні життєві сили, наснажити їх силою довкілля. Передусім цінний він студентам вищих навчальних закладів, які опановують курс «Екологія людини».

екологія, довкілля
57
Мезєнцев В.
К.: Веселка
1985
135

.

Енциклопедія,чудес, Природа, людина
371.14+57
уклад. К. М. Задорожний
Харків: Видавнича група «Основа»
2010
159

Посібник містить розробки різноманітних сучасних педагогічних технологій, які використовуються вчителями біології.Особливу увагу приділено використанню колективних засобів навчання та елементів народної педагогіки на уроках біології. Окремо розглянуто різноманітні форми узагальнюючих уроків біології у 8 класі

урок, біології, народна, педагогіка , узагальнюючі, уроки, біології
574
Запольський А.К., Салюк А.І.
К.: «Вища школа»
2005
382
966-642-296-4

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово- промислового комплексу. У 4-му виданні (1-ше вид. 2001 р.) наведено найновіші дані щодо економічного становища та екологічної ситуації в Україні й у світі загалом. Для студентів вищих навчальних закладів.

екологія, довкілля
371+57
Учебное пособие
Грущинская И.
2012

.

Учебник, природоведение, 1 клас
371+57
Учебное пособие
Грущинская И.
2012

.

Учебник, природоведение, 2 класс
371+57
Учебное пособие
Грущинская И.
2013

.

Учебник, природоведение, 3 класс
371+57
навчальний посібник
К.: Світоч
2013
240

.

371+57
Навчальний посібник
Грущинська І.
2012

.

Підручник, природознавство, 1 клас
371+57
Навчальний посібник
Гільберг Т.Г.
2012

.

Підручник, природознавство, 1 клас