Home »

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

Sort By: АвторНазваРік видання
50
посібник
Цейтен Г.Г.
ОНТИ
1938
455

.

история математики
504
Білявський Г.О.
К.: Либідь
2006
408
966-06-0449-1

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. Для студентів вищих навчальних закладів

екологія, біосфера