Home »

378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів

Sort By: АвторНазваРік видання
378.200.53
Журба К.О.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-290-2

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, підлітки, сім’я.
378.015.31
Чорна К.І.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-292-6

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, старшокласники, позаурочна, діяльність.
378.015.3:17.022.1
Назаренко Г.А.
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
2014
24
978-966-189-288-9

Обґрунтовано до  методичні засади, зміст, форми, методи і напрями підготовки вчителів до виховання культури гідності учнів у процесі післядипломної освіти

Педагогіка, виховання, післядипломна, освіта, культура, гідності
378.046.4
Укладачі Половенко О.В., Кірішко Л.М.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
80

Містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2014 році. Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Педагогіка, управління, методичний, кабінет, центр, поради.
378.046.4
Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2015
76

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2015 році. Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

серпнева, конференція
378.046.4
укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2016
88

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2016 році.
Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.

378.6.046
Білоус О.В., Гриценчук О.О., Іванюк І.В.
Київ, Атіка
2004
212
978-966-326-477-6

Посібник з питань формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної педагогічної освіти, педагогічних ВНЗ. Містить відомості щодо он-лайнових ресурсів для педагогів.

інформаційно-комунікаційні, компетентності, простір, післядипломна, євроінтеграція