378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 378.200.53
Автор: Журба К.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 72
ISBN: 978-966-189-290-2
Анотація:

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Ключові слова: Педагогіка, виховання, культура,гідність, підлітки, сім’я.
УДК: 378.015.31
Автор: Чорна К.І.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 72
ISBN: 978-966-189-292-6
Анотація:

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Ключові слова: Педагогіка, виховання, культура,гідність, старшокласники, позаурочна, діяльність.
УДК: 378.015.3:17.022.1
Автор: Назаренко Г.А.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 24
ISBN: 978-966-189-288-9
Анотація:

Обґрунтовано до  методичні засади, зміст, форми, методи і напрями підготовки вчителів до виховання культури гідності учнів у процесі післядипломної освіти

Ключові слова: Педагогіка, виховання, післядипломна, освіта, культура, гідності
УДК: 378.046.4
Автор: Укладачі Половенко О.В., Кірішко Л.М.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 80
Анотація:

Містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2014 році. Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Ключові слова: Педагогіка, управління, методичний, кабінет, центр, поради.
УДК: 378.046.4
Автор: Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 76
Анотація:

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2015 році. Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Ключові слова: серпнева, конференція
УДК: 378.046.4
Автор: укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2016 році.
Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, завідувачам (директорам), методистам методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, педагогам.

УДК: 378.6.046
Автор: Білоус О.В., Гриценчук О.О., Іванюк І.В.
Видавництво: Київ, Атіка
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 212
ISBN: 978-966-326-477-6
Анотація:

Посібник з питань формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів у контексті євроінтеграційних процесів в освіті призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної педагогічної освіти, педагогічних ВНЗ. Містить відомості щодо он-лайнових ресурсів для педагогів.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні, компетентності, простір, післядипломна, євроінтеграція