376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 376.54
Автор: Гол. ред. Волощук І.С.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 158
ISBN: 2310-1598
Анотація:

У наукових працях збірника висвітлюється проблема обдарованос­ті дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, вислов­люються власні бачення науковців, освітянської громадськості. Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівни­ків, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівни­ків і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, навчання, виховання
УДК: 376.54
Автор: Гол. ред. Волощук І.С.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 158
ISBN: 2310-1598
Анотація:

У наукових працях збірника висвітлюється проблема обдарованос­ті дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, вислов­люються власні бачення науковців, освітянської громадськості. Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівни­ків, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівни­ків і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, навчання, виховання
УДК: 376.091.2-056.36(072)
Автор: Висоцька А.М.
Видавництво: ПрАТ «Видавництво « Київська правда»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-966-7270-69-8
Анотація:

У методичному посібнику викладено основні рекомендації щодо планування, організації та оцінювання результатів корекційно-виховного процесу в групі спеціального навчального закладу для дітей з розумовою відсталістю. Основна увага приділяється розвитку особистості розумово відсталої дитини та формуванню навичок соціальної поведінки. Адресовано педагогам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Ключові слова: інклюзія, позакласна, виховання, відсталість
УДК: 376.091
Видавництво: Київ
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 89
Анотація:

В матеріалах визначено бар’єри , з якими стикаються інваліди під час реалізації своїх виборчих прав, вплив цих бар’єрів  на рівень їх участі у політичному житті суспільства. Огляд міжнародних та вітчизняних правових документів щодо гарантій політичних прав інвалідів.

Ключові слова: інваліди, права, доступ, вибори
УДК: 376.091
Автор: Чеботарьова О.В.
Видавництво: Київ, ТОВ «Колофон»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-966-7270-74-2
Анотація:

Представлено зміст, основні методичні підходи, дидактичні матеріали щодо трудового виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Ключові слова: інклюзія, дошкільники, розумова, відсталість, наочність, програма, трудове, навчання
УДК: 376.091.33-056.36:79](072)
Автор: Гладченко І.В.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-966-7270-71-1
Анотація:

Представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо формування ігрової діяльності дошкільників з розумовою відсталістю.

Ключові слова: інклюзія, дошкільники, ігри, відсталість, наочність, програма
УДК: 376.091.33-056.36:502.2](072)
Автор: Блеч Г.О.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 96
ISBN: 978-966-7270-72-8
Анотація:

Представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо сенсорного виховання дошкільників з розумовою відсталістю.

Ключові слова: інклюзія, дошкільники, відсталість, сенсорний, програма,наочність
УДК: 376.353+371.135
Автор: Жук В.В., Литовченко С.В., Максименко Н.Л.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 248
ISBN: 978-966-189-321-3
Анотація:

Містить концептуальні положення серед яких: гнучкість прграмних вимог, варіативність форм навчання, методичних підходів, індивідуальний добір комунікативних засобів, етапність розвитку, зумовлена поєднанням дії різних чинників (стан слуху, своєчасність та ефективність слухопротезування, спеціальної допомоги, мовні традиції родини та ін.), а не лише віком та роком навчання дитини, розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності та ін.

Ключові слова: Педагогіка, програма, розвитку, дошкільний, вік, знижений, слух, стежки, світ
УДК: 376.33
Автор: Жук В.В., Федоренко О.Ф., Литвинова В.В., Литовченко С.В.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 178
ISBN: 978-966-189-319-0
Анотація:

Посібник містить завдання та дидактичні матеріали з основних напрямів розвитку та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху. Впровадження матеріалів посібника сприятиме пізнавальному, мовленнєвому та особистісному зростанню дітей, урізноманітненню занять з основних ліній розвитку. Адресований педагогам спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями слуху та закладів з інклюзивним навчанням, батькам дошкільників з порушеннями слуху.

Ключові слова: Педагогіка, наочність, дошкільники, порушення, слух
УДК: 376-056
Автор: Байда Л. Ю., Красюкова–Еннс О. В
Видавництво: К.
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 48
ISBN: 978-966-97230-2-4
Анотація:

У тренінговому модулі «Міжвідомчий підхід у впровадженні інклюзивного навчання» подано інформацію з питань інклюзивного навчання, інтегрованого підходу в наданні послуг дітям та молоді з інвалідністю/особливими потребами для реалізації їх права на освіту. Видання здійснено за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) в ході реалізації канадсько–українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».
Видання здійснено за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) в ході реалізації канадсько–українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

Ключові слова: освіта, інклюзія