Home »

376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи

Sort By: АвторНазваРік видання
376.54
Гол. ред. Волощук І.С.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
158
2310-1598

У наукових працях збірника висвітлюється проблема обдарованос­ті дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, вислов­люються власні бачення науковців, освітянської громадськості. Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівни­ків, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівни­ків і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.

Педагогікка, обдарована, дитина, навчання, виховання
376.54
Гол. ред. Волощук І.С.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
158
2310-1598

У наукових працях збірника висвітлюється проблема обдарованос­ті дітей та молоді в Україні, аналізується міжнародний досвід з цієї проблеми, вислов­люються власні бачення науковців, освітянської громадськості. Збірник розраховано на наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівни­ків, вчителів, вихователів дошкільних закладів, аспірантів, докторантів, а також керівни­ків і спеціалістів, причетних до управління освітньою діяльністю.

Педагогікка, обдарована, дитина, навчання, виховання
376.091.2-056.36(072)
Висоцька А.М.
ПрАТ «Видавництво « Київська правда»
2012
112
978-966-7270-69-8

У методичному посібнику викладено основні рекомендації щодо планування, організації та оцінювання результатів корекційно-виховного процесу в групі спеціального навчального закладу для дітей з розумовою відсталістю. Основна увага приділяється розвитку особистості розумово відсталої дитини та формуванню навичок соціальної поведінки. Адресовано педагогам спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю, методистам, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

інклюзія, позакласна, виховання, відсталість
376.091
Київ
2015
89

В матеріалах визначено бар’єри , з якими стикаються інваліди під час реалізації своїх виборчих прав, вплив цих бар’єрів  на рівень їх участі у політичному житті суспільства. Огляд міжнародних та вітчизняних правових документів щодо гарантій політичних прав інвалідів.

інваліди, права, доступ, вибори
376.091
Чеботарьова О.В.
Київ, ТОВ «Колофон»
2013
112
978-966-7270-74-2

Представлено зміст, основні методичні підходи, дидактичні матеріали щодо трудового виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

інклюзія, дошкільники, розумова, відсталість, наочність, програма, трудове, навчання
376.091.33-056.36:79](072)
Гладченко І.В.
Київ
2013
112
978-966-7270-71-1

Представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо формування ігрової діяльності дошкільників з розумовою відсталістю.

інклюзія, дошкільники, ігри, відсталість, наочність, програма
376.091.33-056.36:502.2](072)
Блеч Г.О.
Київ
2013
96
978-966-7270-72-8

Представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо сенсорного виховання дошкільників з розумовою відсталістю.

інклюзія, дошкільники, відсталість, сенсорний, програма,наочність
376.353+371.135
Жук В.В., Литовченко С.В., Максименко Н.Л.
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
2014
248
978-966-189-321-3

Містить концептуальні положення серед яких: гнучкість прграмних вимог, варіативність форм навчання, методичних підходів, індивідуальний добір комунікативних засобів, етапність розвитку, зумовлена поєднанням дії різних чинників (стан слуху, своєчасність та ефективність слухопротезування, спеціальної допомоги, мовні традиції родини та ін.), а не лише віком та роком навчання дитини, розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності та ін.

Педагогіка, програма, розвитку, дошкільний, вік, знижений, слух, стежки, світ
376.33
Жук В.В., Федоренко О.Ф., Литвинова В.В., Литовченко С.В.
Кіровоград: Імекс-ЛТД
2014
178
978-966-189-319-0

Посібник містить завдання та дидактичні матеріали з основних напрямів розвитку та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху. Впровадження матеріалів посібника сприятиме пізнавальному, мовленнєвому та особистісному зростанню дітей, урізноманітненню занять з основних ліній розвитку. Адресований педагогам спеціальних дошкільних закладів для дітей з порушеннями слуху та закладів з інклюзивним навчанням, батькам дошкільників з порушеннями слуху.

Педагогіка, наочність, дошкільники, порушення, слух
376-056
Байда Л. Ю., Красюкова–Еннс О. В
К.
2013
48
978-966-97230-2-4

У тренінговому модулі «Міжвідомчий підхід у впровадженні інклюзивного навчання» подано інформацію з питань інклюзивного навчання, інтегрованого підходу в наданні послуг дітям та молоді з інвалідністю/особливими потребами для реалізації їх права на освіту. Видання здійснено за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) в ході реалізації канадсько–українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».
Видання здійснено за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) в ході реалізації канадсько–українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні».

освіта, інклюзія