373 Види загальноосвітніх шкіл

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 373(С2)+371.01
Автор: Ткаченко І.Г.
Видавництво: К.: Радянська школа
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 276
Анотація:

Розповідається про досвід роботи сільської середньої школи з виробничим навчанням; про наукові основи управління школою; про творче застосування методів навчання; про здобутки педагогічного колективу у справі виховання учнів.

Ключові слова: Ткаченко І.Г., Богданівська, середня, школа
УДК: 373.5
Автор: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П., Слободяник О.В
Видавництво: Київ, Атіка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-326-478-3
Анотація:

Розкрито проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики, формування системи знань засобами мережних технологій, особливості роботи учня з екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності. Розглянуто основи методики підготовки і проведення навчальних досягнень у мережному просторі ІКТ , особливості використання комп’ютерних симуляцій навчального експерименту з фізики.

Ключові слова: інтернет, технології, експеримент, комп’ютерна симуляція, фізика
УДК: 373
Автор: Смирнова Е.Т.
Видавництво: Москва, «Просвещение»
Рік видання: 1973
Кількість сторінок: 240
Анотація:

Освещаются гигиенические основы организации жизни ребенка в дошкольном учереждении: режим, правильное питание, закаливание, сон, бодрствование, занятие с детьми. Гигиенические требования к организации внешней среды – к зданию, помещениям, участку, микроклимату, отоплению, водоснабжению, противоэпидемическим мероприятиям.

Ключові слова: Медицина, дошкольное, учереждение, гигиена, режим.
УДК: 373.5.015.311:502/504
Автор: Санковська І.М.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 28
ISBN: 978-966-189-296-4
Анотація:

Методичний посібник для вчителів та класних керівників

Ключові слова: Екологічне, мислення, формування,екологічний, календар
УДК: 373.2(477)(094.1)
Автор: Бакуменко В.В., Крутій К.Л., Погрібняк Н.В.
Видавництво: Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 356
ISBN: 978-966-8758-13-3
Анотація:

У збірнику подано нормативно – законодавчі акти щодо функціонування і розвитку ДНЗ. Призначено для використання інспекторами, методистами районних (міських) відділів освіти, керівниками і педагогами ДНЗ

Ключові слова: Дошкільна, освіта, нормативно – законодавчі, акти
УДК: 373.31+37.018.262:371.72:004.738.5(08)
Автор: Укладачі Литвиненко О.В., Чала М.С., Частаков А.В.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 92
Анотація:

Збірник містить кращі матеріали розробок занять «Інтернет: ризики та можливості» та сценаріїв батьківських зборів «Роль і місце родини у формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті». Методичні розробки допоможуть педагогічним працівникам навчальних закладів у підготовці і проведенні уроків та батьківських зборів з використанням сучасних технологій навчання. До збірника додається диск, який містить додаткові матеріали (презентації, та ін.) до методичних розробок уроків та сценаріїв батьківських зборів

Ключові слова: Педагогіка, Інтернет, безпека, батьківські, збори
УДК: 373.2.043.2-055.2/.3
Автор: Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М.
Видавництво: Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 100
ISBN: 978-966-2432-16-9
Анотація:

Добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення і розвитку в ДНЗ інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Матеріали забезпечують досягнення всіма дітьми максимально високих результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в НЗ, а й у місцевих громадах. Для керівників і педагогічних працівників ДНЗ, управлінь освіти, науково-педагогічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів, батьків, членів місцевих громад.

Ключові слова: інклюзія, дошкільний навчальний заклад
УДК: 373
Автор: Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І.
Видавництво: К.6 ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 96
ISBN: 978-966-2432-17-6
Анотація:

«Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад» — це добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Дані матеріали сприяють розвитку загальноосвітнього навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу та забезпечують досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування
Демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах.
Для керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти, науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, батьків і членів місцевих громад.

Ключові слова: навчання, середовище, інклюзія
УДК: 373.3/.5.043.2-056.2/.3(477)
Автор: Бут Т.
Видавництво: Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 190
ISBN: 978-966-2432-30-5
Анотація:

Видання призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання Індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань. Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

Ключові слова: педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, громада, індекс інклюзії
УДК: 373
Автор: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П.
Видавництво: Київ, Атіка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 196
ISBN: 978-966-326-480-6
Анотація:

Розкрито проблеми використання мережних технологій на всіх етапах реалізації та оцінювання результатів здійснення навчальних експериментів із предметів природничо-математичного циклу в середній школі.

Ключові слова: педагогіка, Інтернет, технології, експеримент, природничо-математичний
УДК: 373.5.011:91
Автор: За заг. ред. Топузова О.М., Надтока О.Ф., Вішнікіна А.С.
Видавництво: К.: Педагогічна думка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 30
ISBN: 978-966-644-367-3
Анотація:

Серед нагальних питань розвитку освітньої системи України є – оновлення змісту і структури географії в основній школі. Ми вважаємо, що згідно нових підходів до формування змісту навчальних предметів, він має постійно удосконалюватися. Це створюватиме умови як для оптимізації навчального процесу в основній школі, так і покращення якості географічної освіти. Виникає необхідність окреслити межі географічної компоненти у шкільному освітньому просторі України, визначити особливості шкільної географічної освіти у сучасних умовах.

Ключові слова: Педагогіка, географічна, освіта, концепція
УДК: 373.3/.5.0 43.2-056.2/.(073+075)
Автор: Єфімова С., Королюк С.
Видавництво: Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 164
ISBN: 978-966-2432-13-8
Анотація:

У посібнику вміщено теоретичні та навчально-методичні матеріали до курсу «Лідерство та інклюзивна освіта». Особлива увага приділяється методологічній основі лідерства, практичним аспектам управління загальноосвітнім навчальним закладом, де впроваджується інклюзивна форма навчання. Посібник адресовано викладачам та слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної та спеціальної освіти.

Ключові слова: Педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, громада, індекс інклюзії
УДК: 373.011.3-051-057.164
Автор: Чорнобой Е., Красюкова-Еннз О.
Видавництво: Київ, Паливода А.В.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 32
ISBN: 978-966-437-324-8
Анотація:

Досвід практичної роботи асистентів учителів у канадських школах. Кваліфікаційні вимоги та особливості їх підготовки. Матеріали щодо партнерства з різними учасниками освітнього процесу.

Ключові слова: педагогіка, інклюзія, асистент, досвід, кваліфікаційні вимоги, роль
УДК: 373.5
Автор: Щекатунова Г.Д., Тесленко В.В., Цимбалару А.Д.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 264
ISBN: 978-966-644-331-4
Анотація:

Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку ЗНЗ та досліджено його рівні у контексті сучасної педагогічної інноватики, надано практичну характеристику змісту інноваційних змін відповідно до рівнів інноваційного розвитку ЗНЗ, визначено їх організаційно-педагогічні умови. Розроблено науково-методичний супровід та процесуальні детермінанти інноваційного розвитку ЗНЗ, використання яких забезпечить її прогнозування, проектування, моделювання.

Ключові слова: інновації, розвиток, ЗНЗ, організаційно-педагогічні, умови
УДК: 373.5.03
Автор: Дем’янюк Т.Д.
Видавництво: Суми: Антей
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 384
ISBN: 966-8874-37-4
Анотація:

Розкрито соціально – психологічні механізми та загально – педагогічні чинники організації виховного процесу,його змістовно – технологічний аспект акцентовано на роботі класного керівника, організації життєдіяльності учнівського колективу, подано навчально – дослідні завдання, педагогічні задачі та ситуації, тематику рефератів та графічно – візуальне відображення виховного процесу.

Ключові слова: Виховний, процес
УДК: 373.5
Автор: Дем’янюк Т.Д.
Видавництво: Суми: ТОВ Видавництво «Антей»
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 384
ISBN: 966-8874-37-4
Анотація:

У науково-методичному посібнику розкриті соціально-психологічні механізми та загально-педагогічні чинники організації виховного процесу,його змістовно-технологічний аспект, акцентовано на роботі класного керівника,організації життєдіяльності учнівського колективу,подано навчально-дослідні завдання,педагогічні задачі та ситуації,тематику рефератів та графічно-візуальне відображення виховного процесу

Ключові слова: класний, керівник
УДК: 373.3
Автор: Богачков Ю М., Биков В.Ю., Пінчук О.П.
Видавництво: Київ, Атіка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 184
ISBN: 978-966-326-481-3
Анотація:

Зміст охоплює питання організації, створення та функціонування ресурсних центрів дистанційної освіти (РЦДО) та проектування їхньої мережі. У монографії поєднано фундаментальні дані про виклики та напрямки розвитку інформатизації освіти ХХІ ст., досліджено відповідний сучасний термінологічний апарат і надано конкретні рекомендації щодо проектування РЦДО.

Ключові слова: дистанційна, освіта, ресурсний,центр, інформатизація
УДК: 373
Видавництво: К.: Паливода А.В.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 50
ISBN: 978-966-437-331-6
Анотація:

Видання посібника «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» здійснено в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (СІДА) «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» – це добірка практичних матеріалів щодо розвитку та підтримки партнерства батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко представлені такі питання, як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх забезпечення, розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

Ключові слова: особливі, потреби, дитина
УДК: 373
Вид видання: К.: ВГ «А.С.К.»
Автор: Колупаєва А.А., Данілавічуте Е.А., Литовченко С.В.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 192
ISBN: 978-966-2251-15-9
Анотація:

У посібнику представлено програму і навчально-тематичний план курсу, а також теоретичні та навчально-методичні матеріали до нього. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам.

Ключові слова: педагогіка, школа, програма, план, інклюзія
УДК: 373.5.014.5-056(71)
Автор: Блейз Дж., Чорнобой Е., Крокер Ш., Страт Е., Краськова-Еннз О.
Видавництво: Київ, Паливода А.В.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 46
ISBN: 978-966-437-325-5
Анотація:

Матеріали з питань впровадження інклюзивної освіти в Канаді, з особливим наголосом на інтегрованому плануванні послуг,його позитивні результати і можливі ризики.

Ключові слова: інклюзія, планування, досвід, школа