Home »

373 Види загальноосвітніх шкіл

Sort By: АвторНазваРік видання
373(С2)+371.01
Ткаченко І.Г.
К.: Радянська школа
1975
276

Розповідається про досвід роботи сільської середньої школи з виробничим навчанням; про наукові основи управління школою; про творче застосування методів навчання; про здобутки педагогічного колективу у справі виховання учнів.

Ткаченко І.Г., Богданівська, середня, школа
373.5
Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П., Слободяник О.В
Київ, Атіка
2014
172
978-966-326-478-3

Розкрито проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики, формування системи знань засобами мережних технологій, особливості роботи учня з екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності. Розглянуто основи методики підготовки і проведення навчальних досягнень у мережному просторі ІКТ , особливості використання комп’ютерних симуляцій навчального експерименту з фізики.

інтернет, технології, експеримент, комп’ютерна симуляція, фізика
373
Смирнова Е.Т.
Москва, «Просвещение»
1973
240

Освещаются гигиенические основы организации жизни ребенка в дошкольном учереждении: режим, правильное питание, закаливание, сон, бодрствование, занятие с детьми. Гигиенические требования к организации внешней среды – к зданию, помещениям, участку, микроклимату, отоплению, водоснабжению, противоэпидемическим мероприятиям.

Медицина, дошкольное, учереждение, гигиена, режим.
373.5.015.311:502/504
Санковська І.М.
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
2014
28
978-966-189-296-4

Методичний посібник для вчителів та класних керівників

Екологічне, мислення, формування,екологічний, календар
373.2(477)(094.1)
Бакуменко В.В., Крутій К.Л., Погрібняк Н.В.
Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД
2007
356
978-966-8758-13-3

У збірнику подано нормативно – законодавчі акти щодо функціонування і розвитку ДНЗ. Призначено для використання інспекторами, методистами районних (міських) відділів освіти, керівниками і педагогами ДНЗ

Дошкільна, освіта, нормативно – законодавчі, акти
373.31+37.018.262:371.72:004.738.5(08)
Укладачі Литвиненко О.В., Чала М.С., Частаков А.В.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2013
92

Збірник містить кращі матеріали розробок занять «Інтернет: ризики та можливості» та сценаріїв батьківських зборів «Роль і місце родини у формуванні навичок безпечної поведінки дітей в Інтернеті». Методичні розробки допоможуть педагогічним працівникам навчальних закладів у підготовці і проведенні уроків та батьківських зборів з використанням сучасних технологій навчання. До збірника додається диск, який містить додаткові матеріали (презентації, та ін.) до методичних розробок уроків та сценаріїв батьківських зборів

Педагогіка, Інтернет, безпека, батьківські, збори
373.2.043.2-055.2/.3
Патрикеєва О.О., Дятленко Н.М., Софій Н.З., Найда Ю.М.
Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
2013
100
978-966-2432-16-9

Добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення і розвитку в ДНЗ інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Матеріали забезпечують досягнення всіма дітьми максимально високих результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в НЗ, а й у місцевих громадах. Для керівників і педагогічних працівників ДНЗ, управлінь освіти, науково-педагогічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогів, батьків, членів місцевих громад.

інклюзія, дошкільний навчальний заклад
373
Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Софій Н. З., Луценко І. В., Василашко І. П. Під заг. ред. Шинкаренко В. І.
К.6 ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»»
2013
96
978-966-2432-17-6

«Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад» — це добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. Дані матеріали сприяють розвитку загальноосвітнього навчального закладу, надають суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища загальноосвітнього навчального закладу та забезпечують досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування
Демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах.
Для керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти, науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, батьків і членів місцевих громад.

навчання, середовище, інклюзія
373.3/.5.043.2-056.2/.3(477)
Бут Т.
Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
2015
190
978-966-2432-30-5

Видання призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання Індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань. Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, громада, індекс інклюзії
373
Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П.
Київ, Атіка
2014
196
978-966-326-480-6

Розкрито проблеми використання мережних технологій на всіх етапах реалізації та оцінювання результатів здійснення навчальних експериментів із предметів природничо-математичного циклу в середній школі.

педагогіка, Інтернет, технології, експеримент, природничо-математичний
373.5.011:91
За заг. ред. Топузова О.М., Надтока О.Ф., Вішнікіна А.С.
К.: Педагогічна думка
2014
30
978-966-644-367-3

Серед нагальних питань розвитку освітньої системи України є – оновлення змісту і структури географії в основній школі. Ми вважаємо, що згідно нових підходів до формування змісту навчальних предметів, він має постійно удосконалюватися. Це створюватиме умови як для оптимізації навчального процесу в основній школі, так і покращення якості географічної освіти. Виникає необхідність окреслити межі географічної компоненти у шкільному освітньому просторі України, визначити особливості шкільної географічної освіти у сучасних умовах.

Педагогіка, географічна, освіта, концепція
373.3/.5.0 43.2-056.2/.(073+075)
Єфімова С., Королюк С.
Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
2012
164
978-966-2432-13-8

У посібнику вміщено теоретичні та навчально-методичні матеріали до курсу «Лідерство та інклюзивна освіта». Особлива увага приділяється методологічній основі лідерства, практичним аспектам управління загальноосвітнім навчальним закладом, де впроваджується інклюзивна форма навчання. Посібник адресовано викладачам та слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, керівникам закладів загальної та спеціальної освіти.

Педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, громада, індекс інклюзії
373.011.3-051-057.164
Чорнобой Е., Красюкова-Еннз О.
Київ, Паливода А.В.
2012
32
978-966-437-324-8

Досвід практичної роботи асистентів учителів у канадських школах. Кваліфікаційні вимоги та особливості їх підготовки. Матеріали щодо партнерства з різними учасниками освітнього процесу.

педагогіка, інклюзія, асистент, досвід, кваліфікаційні вимоги, роль
373.5
Щекатунова Г.Д., Тесленко В.В., Цимбалару А.Д.
Київ, Педагогічна думка
2013
264
978-966-644-331-4

Розкрито теоретичні засади інноваційного розвитку ЗНЗ та досліджено його рівні у контексті сучасної педагогічної інноватики, надано практичну характеристику змісту інноваційних змін відповідно до рівнів інноваційного розвитку ЗНЗ, визначено їх організаційно-педагогічні умови. Розроблено науково-методичний супровід та процесуальні детермінанти інноваційного розвитку ЗНЗ, використання яких забезпечить її прогнозування, проектування, моделювання.

інновації, розвиток, ЗНЗ, організаційно-педагогічні, умови
373.5
Дем’янюк Т.Д.
Суми: ТОВ Видавництво «Антей»
2006
384
966-8874-37-4

У науково-методичному посібнику розкриті соціально-психологічні механізми та загально-педагогічні чинники організації виховного процесу,його змістовно-технологічний аспект, акцентовано на роботі класного керівника,організації життєдіяльності учнівського колективу,подано навчально-дослідні завдання,педагогічні задачі та ситуації,тематику рефератів та графічно-візуальне відображення виховного процесу

класний, керівник
373.5.03
Дем’янюк Т.Д.
Суми: Антей
2006
384
966-8874-37-4

Розкрито соціально – психологічні механізми та загально – педагогічні чинники організації виховного процесу,його змістовно – технологічний аспект акцентовано на роботі класного керівника, організації життєдіяльності учнівського колективу, подано навчально – дослідні завдання, педагогічні задачі та ситуації, тематику рефератів та графічно – візуальне відображення виховного процесу.

Виховний, процес
373.3
Богачков Ю М., Биков В.Ю., Пінчук О.П.
Київ, Атіка
2014
184
978-966-326-481-3

Зміст охоплює питання організації, створення та функціонування ресурсних центрів дистанційної освіти (РЦДО) та проектування їхньої мережі. У монографії поєднано фундаментальні дані про виклики та напрямки розвитку інформатизації освіти ХХІ ст., досліджено відповідний сучасний термінологічний апарат і надано конкретні рекомендації щодо проектування РЦДО.

дистанційна, освіта, ресурсний,центр, інформатизація
373
К.: Паливода А.В.
2012
50
978-966-437-331-6

Видання посібника «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» здійснено в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (СІДА) «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» – це добірка практичних матеріалів щодо розвитку та підтримки партнерства батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко представлені такі питання, як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх забезпечення, розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

особливі, потреби, дитина
373
К.: ВГ «А.С.К.»
Колупаєва А.А., Данілавічуте Е.А., Литовченко С.В.
2012
192
978-966-2251-15-9

У посібнику представлено програму і навчально-тематичний план курсу, а також теоретичні та навчально-методичні матеріали до нього. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам.

педагогіка, школа, програма, план, інклюзія
373.5.014.5-056(71)
Блейз Дж., Чорнобой Е., Крокер Ш., Страт Е., Краськова-Еннз О.
Київ, Паливода А.В.
2012
46
978-966-437-325-5

Матеріали з питань впровадження інклюзивної освіти в Канаді, з особливим наголосом на інтегрованому плануванні послуг,його позитивні результати і можливі ризики.

інклюзія, планування, досвід, школа