372 Зміст та форма діяльності в дошкільному вихованні та початковому навчанні. Предмети усіх рівнів навчання та типів шкіл (методика)

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 372.48 (477):165
Вид видання: наукове видання
Автор: УсатенкоТ.П
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-966-189-327-5
Анотація:

Дослідження, вводячи у світ українознавчого знання, ознайомлює з непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемологією, в суголоссі з якими здійснюється становлення українознавства; з інтерпретаціями епітемології українознавства постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, когнітивних процесів, моделювання концептосфери. Розриваючи традиції та інновації, наголошується на багатомірності української педагогічної думки в контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики.

Ключові слова: українознавство