Home »

372 Зміст та форма діяльності в дошкільному вихованні та початковому навчанні. Предмети усіх рівнів навчання та типів шкіл (методика)

Sort By: АвторНазваРік видання
372.48 (477):165
наукове видання
УсатенкоТ.П
Кіровоград: Імекс-ЛТД
2014
128
978-966-189-327-5

Дослідження, вводячи у світ українознавчого знання, ознайомлює з непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемологією, в суголоссі з якими здійснюється становлення українознавства; з інтерпретаціями епітемології українознавства постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, когнітивних процесів, моделювання концептосфери. Розриваючи традиції та інновації, наголошується на багатомірності української педагогічної думки в контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики.

українознавство