37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Горпинюк В. П., Докукіна О. М., Кравченко Т. В., Мачуська І. М., Павицька К. М., Повалій Л. В., Постовий В. Г., Хижняк А. В., Хромова О. Л.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 268
ISBN: 978-966-189-311-4
Анотація:

Порушені питання розглядаються як у теоретичній, так і в методичній площині: поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного самовизначення старшокласників, характеристики професійного самовизначення в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали (діагностичні методики, зміст і форми просвітницької роботи з батьками, орієнтовна схема системи її організації). Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам, які досліджують аналогічні або суміжні до них питання.

Ключові слова: Педагогічна, підготовка, сім’я, професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.091.33:373.5
Вид видання: Методичний посібник
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-293-3
Анотація:

Розкрито основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями – предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-189-297-1
Анотація:

Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.047
Автор: Єгорова Є. В., Ігнатович О.М., Кобченко В.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 240
ISBN: 978-966-189-333-6
Анотація:

Викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. Подано вимоги до психодіагностичних методик та їх користувачів. Наведено основні професійно-етичні принципи профконсультації особистості.

Ключові слова: Профорієнтація, Психологія, професій, Профвідбір
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Повалій Л.В., Мачуська, І.М.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-310-7
Анотація:

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості педагогічного впливу на учнів старших класів з метою формування їхнього професійного самовизначення. Метою пропонованих матеріалів є ознайомлення читача із вказаним процесом, педагогічними засобами профорієнтаційної діяльності, а також системою методик вивчення індивідуальних особливостей учнів. Методичні рекомендації адресовано науковим і практичним працівникам системи освіти, аспірантам, студентам.

Ключові слова: Професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І., Охріменко З.В., Пархоменко О.М., Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-313-8
Анотація:

Робочий зошит є путівником щодо організації і проведення практичних робіт і виконання старшокласниками самостійних завдань, передбачених комплексом навчальних програм профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.). У ньому подана професіографічна інформація (ринок праці, працевлаштування, професіограми професій), опитувальники, методики діагностики і самодіагностики, варіанти репродуктивних, пізнавальних і творчих завдань.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма, робочий, зошит
УДК: 37.091.3
Вид видання: методичний посібник
Автор: упор. А. В. Лихва
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 376
ISBN: 978-617-00-0505-2
Анотація:

Посібник містить орієнтовні розробки виховних заходів у початкових класах, укладені відповідно до Національної програми виховання учнів 1-12 класів МОН України, а також тести для перевірки рівня вихованості учнів та матеріали для проведення батьківських зборів за розділами програми.
Для вчителів початкових класів, заступників директорів з НВР, вихователів ГП

Ключові слова: початкова, школа,виховання
УДК: 37.015.3-053.6”3752”:373(075)
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Докукіна Ю. Є., Коломоєць Г. А., Тимчик М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-299-5
Анотація:

Теоретично обґрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, проаналізовано вікові особливості учнів підліткового віку, методику фізичного виховання в процесі ігрової діяльності, визначено ефективність методики фізичного виховання учнів основної школи, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, обґрунтовано ефективність формування в учнів 5-9-х класів готовності до вибору спортивного профілю навчання, розкрито зміст військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу.

Ключові слова: Фізичне, виховання, позакласна, робота
УДК: 37.015.3:373.3«3752»
Автор: Івашковський В.В., Остапенко О.І., Тимчик М.В.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-300-8
Анотація:

Розкрито і проаналізовано теоретичні засади та сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів, визначено рівнв фізичної підготовки учнівів початкової школи.

Ключові слова: Фізичне, виховання, початкові, класи, позакласна, робота
УДК: 37.013
Автор: Єжова О.О., Кириченко В.І., Тарасова Т.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-295-7
Анотація:

У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховного середовища ЗНЗ, окреслені організаційно-педагогічні умови до його формування, зокрема, теорія і технологія моделювання виховної системи з профілактики негативних проявів у поведінці школярів; моделювання виховного середовища, його ресурсне забезпечення, науково-методичний супровід; партнерська взаємодія у формуванні превентивного виховного середовища; моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент.

Ключові слова: Педагогіка, формування, превентивне, середовище
УДК: 37.018.432:37.013.83
Автор: Жосан О.Е.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 405
Анотація:

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Ключові слова: Андрагогіка, післядипломна, освіта
УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 37.091.3
Автор: Пономаренко Л. В., Тютюнник С.В.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 126
ISBN: 978-617-00-2258-5
Анотація:

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування у 1-4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах дозволяють класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів – робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.

Для вчителів початкових класів

Ключові слова: патріотичне виховання,національне виховання
УДК: 37.005.3
Автор: упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 12
Анотація:

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Ласкавцева Я.Д.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 125
ISBN: 978-617-00-2585-2
Анотація:

Посібник містить деякі теоретичні відомості щодо аспектів та специфіки патріотичного і громадянського виховання, методичні рекомендації про використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів та практичні розробки уроків і виховних заходів відповідної тематики у 1–4-х класах.

Для вчителів початкової школи.

Ключові слова: початкова, школа, виховання
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Казачінер О.С.
Видавництво: Х. : Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 93
ISBN: 978-617-00-2581-4
Анотація:

Посібник знайомить із основними завданнями та напрямками роботи з організації психологічного супроводу процесу навчання іноземної мови дітей особливостями розвитку

УДК: 37. 016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Шуліка К.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 91
ISBN: 978-617-00-2582-1
Анотація:

Посібник призначений для вчителів біології ЗНЗ. Він містить розробки інтерактивних уроків курсу біології для 7 класу за новою програмою й допоможе вчителю зробити викладання біології більш змістовним і цікавим.

Ключові слова: хімія, школа
УДК: 37.018+004.738.5
Автор: Аман І.С., Литвиненко О.В.
Видавництво: Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

УДК: 37.016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Підгаєцька І.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 80
ISBN: 978-617-00-2588-3
Анотація:

Підручник з хімії для абітурієнта складено відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Він містить теоретичні відомості загальної, неорганічної та органічної хімії. Матеріал викладено конспективно, деяку інформацію надано в порівняльному плані. Для кращого засвоєння використано таблиці, схеми, малюнки. Посібник призначений для учнів, учителів, а також абітурієнтів для підготовки до ЗНО.

Ключові слова: органічна, хімія, зно
УДК: 37.091.113
Вид видання: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Автор: Васильченко, І. С. ЛапшинаЛ.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 128
Анотація:

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Навчально-методичне забезпечення ди станційної освіти» (керівник Л. В. Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО «Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу» (керівник І. С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області.

Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне, навчання