37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 37.0
Автор: Зайчук В.О.
Видавництво: К.: ІЗМН
Рік видання: 1996
Кількість сторінок: 176
ISBN: 5-7763-9133-4
Анотація:

Висвітлено загальні проблеми методики організації самостійної роботи і контролю знань студентів ВНЗ. Подано результати експериментальних робіт щодо розробки і запровадження нової освітньої системи, нових технологій навчання і організації навчального процесу, у тому числі модульно – рейтингової.

Ключові слова: Нові, технології, навчання, модульно – рейтингова, система
УДК: 37.091.113
Вид видання: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Автор: Васильченко, І. С. ЛапшинаЛ.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 128
Анотація:

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Навчально-методичне забезпечення ди станційної освіти» (керівник Л. В. Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО «Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу» (керівник І. С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області.

Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне, навчання
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Докукіна О.М., Кравченко Т. В., Павицька К. М.
Видавництво: Кіровоград : Iмекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи

Ключові слова: Професійне, самовизначення
УДК: 37.064.1
Автор: Докукіна О.М.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Методичні рекомендації призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

Ключові слова: Педагогіка, профорієнтація, самовизначення, батьки, старшокласники
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Горпинюк В. П., Докукіна О. М., Кравченко Т. В., Мачуська І. М., Павицька К. М., Повалій Л. В., Постовий В. Г., Хижняк А. В., Хромова О. Л.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 268
ISBN: 978-966-189-311-4
Анотація:

Порушені питання розглядаються як у теоретичній, так і в методичній площині: поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного самовизначення старшокласників, характеристики професійного самовизначення в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали (діагностичні методики, зміст і форми просвітницької роботи з батьками, орієнтовна схема системи її організації). Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам, які досліджують аналогічні або суміжні до них питання.

Ключові слова: Педагогічна, підготовка, сім’я, професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.03
Автор: Зайченко А.Б. та ін.
Видавництво: Педагогічна думка
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 220
ISBN: 978-966-644-072-6
Анотація:

Науково-методичний посібник  «Пласт: становлення особистості» призначений для лідерів-організаторів, дитячих закладів,батьків

Ключові слова: пластова, виховна, система, громадські, організація
УДК: 37.091.33:373.5
Вид видання: Методичний посібник
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-293-3
Анотація:

Розкрито основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями – предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-189-297-1
Анотація:

Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.014.53:[616.98:578.828ВІЛ](072)
Автор: Єресько О.В., Фіцайло С.С., Воронцова Т.В. та ін.
Видавництво: К.: Освіта
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 54
ISBN: 978-966-04-0858-6
Анотація:

Ця публікація спрямована на виконання спільного плану заходів із проектом DCI-SANTE/2011/260-519 «Розвиток потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів», який реалізує ГО Дитячий фонд «Здоров’я через освіту».

Ключові слова: Основи, здоров’я, рекомендації, ВІЛ
УДК: 37.047
Автор: Єгорова Є. В., Ігнатович О.М., Кобченко В.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 240
ISBN: 978-966-189-333-6
Анотація:

Викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. Подано вимоги до психодіагностичних методик та їх користувачів. Наведено основні професійно-етичні принципи профконсультації особистості.

Ключові слова: Профорієнтація, Психологія, професій, Профвідбір
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Повалій Л.В., Мачуська, І.М.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-310-7
Анотація:

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості педагогічного впливу на учнів старших класів з метою формування їхнього професійного самовизначення. Метою пропонованих матеріалів є ознайомлення читача із вказаним процесом, педагогічними засобами профорієнтаційної діяльності, а також системою методик вивчення індивідуальних особливостей учнів. Методичні рекомендації адресовано науковим і практичним працівникам системи освіти, аспірантам, студентам.

Ключові слова: Професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І., Охріменко З.В., Пархоменко О.М., Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-313-8
Анотація:

Робочий зошит є путівником щодо організації і проведення практичних робіт і виконання старшокласниками самостійних завдань, передбачених комплексом навчальних програм профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.). У ньому подана професіографічна інформація (ринок праці, працевлаштування, професіограми професій), опитувальники, методики діагностики і самодіагностики, варіанти репродуктивних, пізнавальних і творчих завдань.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма, робочий, зошит
УДК: 37.091.3
Вид видання: методичний посібник
Автор: упор. А. В. Лихва
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 376
ISBN: 978-617-00-0505-2
Анотація:

Посібник містить орієнтовні розробки виховних заходів у початкових класах, укладені відповідно до Національної програми виховання учнів 1-12 класів МОН України, а також тести для перевірки рівня вихованості учнів та матеріали для проведення батьківських зборів за розділами програми.
Для вчителів початкових класів, заступників директорів з НВР, вихователів ГП

Ключові слова: початкова, школа,виховання
УДК: 37.048:331.548
Автор: Закатнов Д.О.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 160
ISBN: 978-966-644-253-9
Анотація:

Теоретичний аналіз проблем підготовки учнів ЗНЗ та ПТНЗ до професійного самовизначення в сучасних умовах. Профорієнтація розглядається як педагогічна допомога особистості в процесі вибору професії. Розкрито технології Д. Голланда та С. Фукуями.

Ключові слова: профорієнтація, самовизначення, молодь
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Кисільова Л.В.
Видавництво: Х. : Изд. группа «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 92
ISBN: 978-617-00-2683-5
Анотація:

Посібник розрахований на учнів основної школи, він буде сприяти якісному вивченню курсу фізики і розвиватиме інтерес до фізики та активізуватиме навчально-пізнавальну діяльність школярів.

У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки, запропоновано самостійні роботи у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію.

Матеріали доцільно запроваджувати як на уроках фізики, так і для організації самостійної і домашньої роботи восьмикласників.

Посібником можуть скористатися учні загальноосвітніх шкіл, учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

УДК: 37.015.3-053.6”3752”:373(075)
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Докукіна Ю. Є., Коломоєць Г. А., Тимчик М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-299-5
Анотація:

Теоретично обґрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, проаналізовано вікові особливості учнів підліткового віку, методику фізичного виховання в процесі ігрової діяльності, визначено ефективність методики фізичного виховання учнів основної школи, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, обґрунтовано ефективність формування в учнів 5-9-х класів готовності до вибору спортивного профілю навчання, розкрито зміст військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу.

Ключові слова: Фізичне, виховання, позакласна, робота
УДК: 37.015.3:373.3«3752»
Автор: Івашковський В.В., Остапенко О.І., Тимчик М.В.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-300-8
Анотація:

Розкрито і проаналізовано теоретичні засади та сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів, визначено рівнв фізичної підготовки учнівів початкової школи.

Ключові слова: Фізичне, виховання, початкові, класи, позакласна, робота
УДК: 37.013
Автор: Єжова О.О., Кириченко В.І., Тарасова Т.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-295-7
Анотація:

У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховного середовища ЗНЗ, окреслені організаційно-педагогічні умови до його формування, зокрема, теорія і технологія моделювання виховної системи з профілактики негативних проявів у поведінці школярів; моделювання виховного середовища, його ресурсне забезпечення, науково-методичний супровід; партнерська взаємодія у формуванні превентивного виховного середовища; моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент.

Ключові слова: Педагогіка, формування, превентивне, середовище