37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37.09
Автор: Сухомлинський В.А.
Видавництво: М.: Издательство Академии педагогических наук
Рік видання: 1956
Кількість сторінок: 272
Анотація:

.

Ключові слова: Сухомлинський, виховання
УДК: 37.09
Автор: Кириленко С.В., Кривонос С.О.
Видавництво: К.: «Віпол»
Рік видання: 1995
Кількість сторінок: 1369
ISBN: 5-7763-9530-5
Анотація:

Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи

Ключові слова: Виховна, робота
УДК: 37.0
Автор: Зайчук В.О.
Видавництво: К.: ІЗМН
Рік видання: 1996
Кількість сторінок: 176
ISBN: 5-7763-9133-4
Анотація:

Висвітлено загальні проблеми методики організації самостійної роботи і контролю знань студентів ВНЗ. Подано результати експериментальних робіт щодо розробки і запровадження нової освітньої системи, нових технологій навчання і організації навчального процесу, у тому числі модульно – рейтингової.

Ключові слова: Нові, технології, навчання, модульно – рейтингова, система
УДК: 37.09
Видавництво: К.: Богдана
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 288
ISBN: 966-7058-74-3
Анотація:

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

Ключові слова: особистість, моральність, виховний, процес
УДК: 37.03
Автор: Зайченко А.Б. та ін.
Видавництво: Педагогічна думка
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 220
ISBN: 978-966-644-072-6
Анотація:

Науково-методичний посібник  «Пласт: становлення особистості» призначений для лідерів-організаторів, дитячих закладів,батьків

Ключові слова: пластова, виховна, система, громадські, організація
УДК: 37.02
Автор: Садкіна В.І.
Видавництво: Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-333-868-2
Анотація:

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

Ключові слова: 101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
УДК: 37.0
Автор: Химинець В.В.
Видавництво: Тернопіль, Мандрівець
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 360
ISBN: 978-966-634-489-5
Анотація:

Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій,інноваційної діяльності педагогів.

Ключові слова: педагогіка, інновації, освітня, діяльність, технології, психолого-педагогічні, основи
УДК: 37.091.12
Автор: Шелестова Л., Чиренко Н.
Видавництво: К.: Шкільний світ
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-966-451-398-9
Анотація:

Викладено функції класного керівника стосовно роботи з батьками, різні форми роботи (традиційні і не традиційні, індивідуальні і групові), правила підготовки батьківських зборів, поради психолога щодо їх проведення, розробки занять, тренінгів, діагностичні матеріали.

Ключові слова: Класний, керівник, батьківські, збори
УДК: 37.091.4Сухомлинський(08)
Автор: Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Видавництво: Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 504
ISBN: 978-966-617-289-4
Анотація:

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Ключові слова: Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
УДК: 37.02
Автор: Автор-укладач Н. П. Наволокова
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 176
ISBN: 978-611-00-0031-4
Анотація:

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

Ключові слова: енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.048:331.548
Автор: Закатнов Д.О.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 160
ISBN: 978-966-644-253-9
Анотація:

Теоретичний аналіз проблем підготовки учнів ЗНЗ та ПТНЗ до професійного самовизначення в сучасних умовах. Профорієнтація розглядається як педагогічна допомога особистості в процесі вибору професії. Розкрито технології Д. Голланда та С. Фукуями.

Ключові слова: профорієнтація, самовизначення, молодь
УДК: 37.014.53:[616.98:578.828ВІЛ](072)
Автор: Єресько О.В., Фіцайло С.С., Воронцова Т.В. та ін.
Видавництво: К.: Освіта
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 54
ISBN: 978-966-04-0858-6
Анотація:

Ця публікація спрямована на виконання спільного плану заходів із проектом DCI-SANTE/2011/260-519 «Розвиток потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів», який реалізує ГО Дитячий фонд «Здоров’я через освіту».

Ключові слова: Основи, здоров’я, рекомендації, ВІЛ
УДК: 37.091
Вид видання: методичний посібник
Автор: Елькін М.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-617-00-1782-6
Анотація:

У книзі розкрито сутність і структуру професійної компетентності вчителя, технологію і модель її формування. Особлива увага приділена проектній діяльності як фактору розвитку професійної компетентності.

УДК: 37.091.212
Автор: Тарадайник В.М.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
ISBN: 978-966-2633-36-8
Анотація:

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
УДК: 37.015.31 001.8
Автор: Поліхун Н.І.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 87
Анотація:

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки.

Ключові слова: Педагогікка, дистанційна, підтримка, дослідницька, діяльність
УДК: 37.022
Автор: Кириченко В.І., Єжова О.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-314-5
Анотація:

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загально- освітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Ключові слова: Педагогіка, превентивне, середовище, між секторальна, взаємодія
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Докукіна О.М., Кравченко Т. В., Павицька К. М.
Видавництво: Кіровоград : Iмекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи

Ключові слова: Професійне, самовизначення
УДК: 37.064.1
Автор: Докукіна О.М.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Методичні рекомендації призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

Ключові слова: Педагогіка, профорієнтація, самовизначення, батьки, старшокласники