37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37.02
Автор: Садкіна В.І.
Видавництво: Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-333-868-2
Анотація:

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

Ключові слова: 101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
УДК: 37.018.432:37.013.83
Автор: Жосан О.Е.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 405
Анотація:

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Ключові слова: Андрагогіка, післядипломна, освіта
УДК: 37.005.3
Автор: упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 12
Анотація:

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 37.091.4Сухомлинський(08)
Автор: Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Видавництво: Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 504
ISBN: 978-966-617-289-4
Анотація:

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Ключові слова: Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
УДК: 37.091.212
Автор: Тарадайник В.М.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
ISBN: 978-966-2633-36-8
Анотація:

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
УДК: 37.09
Видавництво: К.: Богдана
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 288
ISBN: 966-7058-74-3
Анотація:

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

Ключові слова: особистість, моральність, виховний, процес
УДК: 37.09
Автор: Кириленко С.В., Кривонос С.О.
Видавництво: К.: «Віпол»
Рік видання: 1995
Кількість сторінок: 1369
ISBN: 5-7763-9530-5
Анотація:

Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи

Ключові слова: Виховна, робота
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Ласкавцева Я.Д.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 125
ISBN: 978-617-00-2585-2
Анотація:

Посібник містить деякі теоретичні відомості щодо аспектів та специфіки патріотичного і громадянського виховання, методичні рекомендації про використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів та практичні розробки уроків і виховних заходів відповідної тематики у 1–4-х класах.

Для вчителів початкової школи.

Ключові слова: початкова, школа, виховання
УДК: 37.09
Автор: Сухомлинський В.А.
Видавництво: М.: Издательство Академии педагогических наук
Рік видання: 1956
Кількість сторінок: 272
Анотація:

.

Ключові слова: Сухомлинський, виховання
УДК: 37.015.31 001.8
Автор: Поліхун Н.І.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 87
Анотація:

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки.

Ключові слова: Педагогікка, дистанційна, підтримка, дослідницька, діяльність
УДК: 37.02
Автор: Автор-укладач Н. П. Наволокова
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 176
ISBN: 978-611-00-0031-4
Анотація:

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

Ключові слова: енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Казачінер О.С.
Видавництво: Х. : Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 93
ISBN: 978-617-00-2581-4
Анотація:

Посібник знайомить із основними завданнями та напрямками роботи з організації психологічного супроводу процесу навчання іноземної мови дітей особливостями розвитку

УДК: 37.0
Автор: Химинець В.В.
Видавництво: Тернопіль, Мандрівець
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 360
ISBN: 978-966-634-489-5
Анотація:

Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій,інноваційної діяльності педагогів.

Ключові слова: педагогіка, інновації, освітня, діяльність, технології, психолого-педагогічні, основи
УДК: 37. 016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Шуліка К.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 91
ISBN: 978-617-00-2582-1
Анотація:

Посібник призначений для вчителів біології ЗНЗ. Він містить розробки інтерактивних уроків курсу біології для 7 класу за новою програмою й допоможе вчителю зробити викладання біології більш змістовним і цікавим.

Ключові слова: хімія, школа
УДК: 37.018+004.738.5
Автор: Аман І.С., Литвиненко О.В.
Видавництво: Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

УДК: 37.091.12
Автор: Шелестова Л., Чиренко Н.
Видавництво: К.: Шкільний світ
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-966-451-398-9
Анотація:

Викладено функції класного керівника стосовно роботи з батьками, різні форми роботи (традиційні і не традиційні, індивідуальні і групові), правила підготовки батьківських зборів, поради психолога щодо їх проведення, розробки занять, тренінгів, діагностичні матеріали.

Ключові слова: Класний, керівник, батьківські, збори
УДК: 37.091.3
Автор: Пономаренко Л. В., Тютюнник С.В.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 126
ISBN: 978-617-00-2258-5
Анотація:

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування у 1-4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах дозволяють класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів – робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.

Для вчителів початкових класів

Ключові слова: патріотичне виховання,національне виховання
УДК: 37.022
Автор: Кириченко В.І., Єжова О.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-314-5
Анотація:

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загально- освітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Ключові слова: Педагогіка, превентивне, середовище, між секторальна, взаємодія
УДК: 37.016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Підгаєцька І.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 80
ISBN: 978-617-00-2588-3
Анотація:

Підручник з хімії для абітурієнта складено відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Він містить теоретичні відомості загальної, неорганічної та органічної хімії. Матеріал викладено конспективно, деяку інформацію надано в порівняльному плані. Для кращого засвоєння використано таблиці, схеми, малюнки. Посібник призначений для учнів, учителів, а також абітурієнтів для підготовки до ЗНО.

Ключові слова: органічна, хімія, зно