37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 37.09
Видавництво: К.: Богдана
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 288
ISBN: 966-7058-74-3
Анотація:

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

Ключові слова: особистість, моральність, виховний, процес
УДК: 37.02
Автор: Автор-укладач Н. П. Наволокова
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 176
ISBN: 978-611-00-0031-4
Анотація:

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

Ключові слова: енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
УДК: 37.018+004.738.5
Автор: Аман І.С., Литвиненко О.В.
Видавництво: Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

УДК: 37.091.113
Вид видання: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Автор: Васильченко, І. С. ЛапшинаЛ.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 128
Анотація:

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Навчально-методичне забезпечення ди станційної освіти» (керівник Л. В. Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО «Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу» (керівник І. С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області.

Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне, навчання
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Горпинюк В. П., Докукіна О. М., Кравченко Т. В., Мачуська І. М., Павицька К. М., Повалій Л. В., Постовий В. Г., Хижняк А. В., Хромова О. Л.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 268
ISBN: 978-966-189-311-4
Анотація:

Порушені питання розглядаються як у теоретичній, так і в методичній площині: поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного самовизначення старшокласників, характеристики професійного самовизначення в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали (діагностичні методики, зміст і форми просвітницької роботи з батьками, орієнтовна схема системи її організації). Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам, які досліджують аналогічні або суміжні до них питання.

Ключові слова: Педагогічна, підготовка, сім’я, професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.064.1
Автор: Докукіна О.М.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Методичні рекомендації призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

Ключові слова: Педагогіка, профорієнтація, самовизначення, батьки, старшокласники
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Докукіна О.М., Кравченко Т. В., Павицька К. М.
Видавництво: Кіровоград : Iмекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи

Ключові слова: Професійне, самовизначення
УДК: 37.015.3-053.6”3752”:373(075)
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Докукіна Ю. Є., Коломоєць Г. А., Тимчик М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-299-5
Анотація:

Теоретично обґрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, проаналізовано вікові особливості учнів підліткового віку, методику фізичного виховання в процесі ігрової діяльності, визначено ефективність методики фізичного виховання учнів основної школи, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, обґрунтовано ефективність формування в учнів 5-9-х класів готовності до вибору спортивного профілю навчання, розкрито зміст військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу.

Ключові слова: Фізичне, виховання, позакласна, робота
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.018
Автор: Дрожжина Т.В.
Видавництво: Харків, Харківська академія неперервної освіти: Видавництво ТОВ «Друкарня Мадрид»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 276
ISBN: 978-617-7050-16-1
Анотація:

У навчально – методичному посібнику подано програми курсів підвищення кваліфікації для навчання ІК технологій керівників ЗНЗ та пед. працівників різних категорій. Видання  сприятиме  творчим пошукам у визначенні нових ефективних шляхів модернізації навчально-виховного процесу  в умовах інформатизації освіти.

Посібник призначений для викладачів, які працюють у системі неперервної педагогічної освіти .

Ключові слова: інформаційна, комунікаційна, технології
УДК: 37.091
Вид видання: методичний посібник
Автор: Елькін М.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-617-00-1782-6
Анотація:

У книзі розкрито сутність і структуру професійної компетентності вчителя, технологію і модель її формування. Особлива увага приділена проектній діяльності як фактору розвитку професійної компетентності.

УДК: 37.047
Автор: Єгорова Є. В., Ігнатович О.М., Кобченко В.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 240
ISBN: 978-966-189-333-6
Анотація:

Викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. Подано вимоги до психодіагностичних методик та їх користувачів. Наведено основні професійно-етичні принципи профконсультації особистості.

Ключові слова: Профорієнтація, Психологія, професій, Профвідбір
УДК: 37.013
Автор: Єжова О.О., Кириченко В.І., Тарасова Т.В.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-295-7
Анотація:

У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховного середовища ЗНЗ, окреслені організаційно-педагогічні умови до його формування, зокрема, теорія і технологія моделювання виховної системи з профілактики негативних проявів у поведінці школярів; моделювання виховного середовища, його ресурсне забезпечення, науково-методичний супровід; партнерська взаємодія у формуванні превентивного виховного середовища; моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент.

Ключові слова: Педагогіка, формування, превентивне, середовище
УДК: 37.014.53:[616.98:578.828ВІЛ](072)
Автор: Єресько О.В., Фіцайло С.С., Воронцова Т.В. та ін.
Видавництво: К.: Освіта
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 54
ISBN: 978-966-04-0858-6
Анотація:

Ця публікація спрямована на виконання спільного плану заходів із проектом DCI-SANTE/2011/260-519 «Розвиток потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів», який реалізує ГО Дитячий фонд «Здоров’я через освіту».

Ключові слова: Основи, здоров’я, рекомендації, ВІЛ
УДК: 37.018.432:37.013.83
Автор: Жосан О.Е.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 405
Анотація:

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Ключові слова: Андрагогіка, післядипломна, освіта
УДК: 37.03
Автор: Зайченко А.Б. та ін.
Видавництво: Педагогічна думка
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 220
ISBN: 978-966-644-072-6
Анотація:

Науково-методичний посібник  «Пласт: становлення особистості» призначений для лідерів-організаторів, дитячих закладів,батьків

Ключові слова: пластова, виховна, система, громадські, організація
УДК: 37.0
Автор: Зайчук В.О.
Видавництво: К.: ІЗМН
Рік видання: 1996
Кількість сторінок: 176
ISBN: 5-7763-9133-4
Анотація:

Висвітлено загальні проблеми методики організації самостійної роботи і контролю знань студентів ВНЗ. Подано результати експериментальних робіт щодо розробки і запровадження нової освітньої системи, нових технологій навчання і організації навчального процесу, у тому числі модульно – рейтингової.

Ключові слова: Нові, технології, навчання, модульно – рейтингова, система
УДК: 37.048:331.548
Автор: Закатнов Д.О.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 160
ISBN: 978-966-644-253-9
Анотація:

Теоретичний аналіз проблем підготовки учнів ЗНЗ та ПТНЗ до професійного самовизначення в сучасних умовах. Профорієнтація розглядається як педагогічна допомога особистості в процесі вибору професії. Розкрито технології Д. Голланда та С. Фукуями.

Ключові слова: профорієнтація, самовизначення, молодь
УДК: 37.015.3:373.3«3752»
Автор: Івашковський В.В., Остапенко О.І., Тимчик М.В.
Видавництво: Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-300-8
Анотація:

Розкрито і проаналізовано теоретичні засади та сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів у позакласній роботі особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів, визначено рівнв фізичної підготовки учнівів початкової школи.

Ключові слова: Фізичне, виховання, початкові, класи, позакласна, робота