37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37.005.3
Автор: упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 12
Анотація:

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Ласкавцева Я.Д.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 125
ISBN: 978-617-00-2585-2
Анотація:

Посібник містить деякі теоретичні відомості щодо аспектів та специфіки патріотичного і громадянського виховання, методичні рекомендації про використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів та практичні розробки уроків і виховних заходів відповідної тематики у 1–4-х класах.

Для вчителів початкової школи.

Ключові слова: початкова, школа, виховання
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Казачінер О.С.
Видавництво: Х. : Основа
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 93
ISBN: 978-617-00-2581-4
Анотація:

Посібник знайомить із основними завданнями та напрямками роботи з організації психологічного супроводу процесу навчання іноземної мови дітей особливостями розвитку

УДК: 37. 016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Шуліка К.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 91
ISBN: 978-617-00-2582-1
Анотація:

Посібник призначений для вчителів біології ЗНЗ. Він містить розробки інтерактивних уроків курсу біології для 7 класу за новою програмою й допоможе вчителю зробити викладання біології більш змістовним і цікавим.

Ключові слова: хімія, школа
УДК: 37.018+004.738.5
Автор: Аман І.С., Литвиненко О.В.
Видавництво: Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

УДК: 37.016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Підгаєцька І.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 80
ISBN: 978-617-00-2588-3
Анотація:

Підручник з хімії для абітурієнта складено відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Він містить теоретичні відомості загальної, неорганічної та органічної хімії. Матеріал викладено конспективно, деяку інформацію надано в порівняльному плані. Для кращого засвоєння використано таблиці, схеми, малюнки. Посібник призначений для учнів, учителів, а також абітурієнтів для підготовки до ЗНО.

Ключові слова: органічна, хімія, зно
УДК: 37.091.113
Вид видання: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Автор: Васильченко, І. С. ЛапшинаЛ.В.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 128
Анотація:

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Навчально-методичне забезпечення ди станційної освіти» (керівник Л. В. Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО «Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу» (керівник І. С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області.

Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

Ключові слова: дистанційне, навчання
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Кисільова Л.В.
Видавництво: Х. : Изд. группа «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 92
ISBN: 978-617-00-2683-5
Анотація:

Посібник розрахований на учнів основної школи, він буде сприяти якісному вивченню курсу фізики і розвиватиме інтерес до фізики та активізуватиме навчально-пізнавальну діяльність школярів.

У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки, запропоновано самостійні роботи у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію.

Матеріали доцільно запроваджувати як на уроках фізики, так і для організації самостійної і домашньої роботи восьмикласників.

Посібником можуть скористатися учні загальноосвітніх шкіл, учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

УДК: 37.016+811.162.2
Вид видання: методичний посібник
Автор: Морозова В.А.
Видавництво: Х.: Вид группа «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 78
ISBN: 978-617-00=2606-4
Анотація:

У посібнику зібрано практичний матеріал для сучасного прочитання життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Матеріали допоможуть учителеві української мови і літератури якісно підготувати та провести Шевченківський тиждень у школі. Наведено сценарії заходів на кожен день тижня для всіх класів основної і старшої школи. Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

УДК: 37.018.432:37.013.83
Автор: Жосан О.Е.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 405
Анотація:

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Ключові слова: Андрагогіка, післядипломна, освіта
УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 37.091.3
Автор: Пономаренко Л. В., Тютюнник С.В.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 126
ISBN: 978-617-00-2258-5
Анотація:

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування у 1-4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах дозволяють класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів – робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.

Для вчителів початкових класів

Ключові слова: патріотичне виховання,національне виховання
УДК: 37.091.212
Автор: Тарадайник В.М.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
ISBN: 978-966-2633-36-8
Анотація:

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
УДК: 37.015.31 001.8
Автор: Поліхун Н.І.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 87
Анотація:

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки.

Ключові слова: Педагогікка, дистанційна, підтримка, дослідницька, діяльність
УДК: 37.022
Автор: Кириченко В.І., Єжова О.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-314-5
Анотація:

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загально- освітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Ключові слова: Педагогіка, превентивне, середовище, між секторальна, взаємодія
УДК: 37.064.1
Автор: Докукіна О.М.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Методичні рекомендації призначені для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи.

Ключові слова: Педагогіка, профорієнтація, самовизначення, батьки, старшокласники
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Докукіна О.М., Кравченко Т. В., Павицька К. М.
Видавництво: Кіровоград : Iмекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-309-1
Анотація:

Методичні рекомендації призначені для проведення просвітницької роботи з батьками, надання їм допомоги у вирішенні питань, пов’язаних із професійним самовизначенням дитини старшого шкільного віку. Подаються різноманітні форми і методи проведення цієї роботи, пропонуються орієнтовні розробки просвітницьких заходів. Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, заступників директорів з виховної роботи

Ключові слова: Професійне, самовизначення
УДК: 37.064.1+373.5
Автор: Горпинюк В. П., Докукіна О. М., Кравченко Т. В., Мачуська І. М., Павицька К. М., Повалій Л. В., Постовий В. Г., Хижняк А. В., Хромова О. Л.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 268
ISBN: 978-966-189-311-4
Анотація:

Порушені питання розглядаються як у теоретичній, так і в методичній площині: поряд із науковими положеннями щодо сутності особистісного та професійного самовизначення старшокласників, характеристики професійного самовизначення в історичній ретроспективі, ролі сім’ї і впливу батьків на професійне самовизначення дитини старшого шкільного віку подано емпіричні та методичні матеріали (діагностичні методики, зміст і форми просвітницької роботи з батьками, орієнтовна схема системи її організації). Для класних керівників, шкільних психологів, соціальних педагогів, адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і студентам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам, які досліджують аналогічні або суміжні до них питання.

Ключові слова: Педагогічна, підготовка, сім’я, професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.091.33:373.5
Вид видання: Методичний посібник
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-293-3
Анотація:

Розкрито основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями – предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-189-297-1
Анотація:

Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма