37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 37. 016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Шуліка К.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 91
ISBN: 978-617-00-2582-1
Анотація:

Посібник призначений для вчителів біології ЗНЗ. Він містить розробки інтерактивних уроків курсу біології для 7 класу за новою програмою й допоможе вчителю зробити викладання біології більш змістовним і цікавим.

Ключові слова: хімія, школа
УДК: 37.091.12
Автор: Шелестова Л., Чиренко Н.
Видавництво: К.: Шкільний світ
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-966-451-398-9
Анотація:

Викладено функції класного керівника стосовно роботи з батьками, різні форми роботи (традиційні і не традиційні, індивідуальні і групові), правила підготовки батьківських зборів, поради психолога щодо їх проведення, розробки занять, тренінгів, діагностичні матеріали.

Ключові слова: Класний, керівник, батьківські, збори
УДК: 37.0
Автор: Химинець В.В.
Видавництво: Тернопіль, Мандрівець
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 360
ISBN: 978-966-634-489-5
Анотація:

Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій,інноваційної діяльності педагогів.

Ключові слова: педагогіка, інновації, освітня, діяльність, технології, психолого-педагогічні, основи
УДК: 37.005.3
Автор: упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 12
Анотація:

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

УДК: 37.091.3
Вид видання: методичний посібник
Автор: упор. А. В. Лихва
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 376
ISBN: 978-617-00-0505-2
Анотація:

Посібник містить орієнтовні розробки виховних заходів у початкових класах, укладені відповідно до Національної програми виховання учнів 1-12 класів МОН України, а також тести для перевірки рівня вихованості учнів та матеріали для проведення батьківських зборів за розділами програми.
Для вчителів початкових класів, заступників директорів з НВР, вихователів ГП

Ключові слова: початкова, школа,виховання
УДК: 37.091.212
Автор: Тарадайник В.М.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
ISBN: 978-966-2633-36-8
Анотація:

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
УДК: 37.09
Автор: Сухомлинський В.А.
Видавництво: М.: Издательство Академии педагогических наук
Рік видання: 1956
Кількість сторінок: 272
Анотація:

.

Ключові слова: Сухомлинський, виховання
УДК: 37.091.4Сухомлинський(08)
Автор: Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Видавництво: Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 504
ISBN: 978-966-617-289-4
Анотація:

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Ключові слова: Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
УДК: 37.02
Автор: Садкіна В.І.
Видавництво: Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-333-868-2
Анотація:

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

Ключові слова: 101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
УДК: 37.091.3
Автор: Пономаренко Л. В., Тютюнник С.В.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 126
ISBN: 978-617-00-2258-5
Анотація:

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування у 1-4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах дозволяють класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів – робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.

Для вчителів початкових класів

Ключові слова: патріотичне виховання,національне виховання
УДК: 37.015.31 001.8
Автор: Поліхун Н.І.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 87
Анотація:

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки.

Ключові слова: Педагогікка, дистанційна, підтримка, дослідницька, діяльність
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Повалій Л.В., Мачуська, І.М.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 52
ISBN: 978-966-189-310-7
Анотація:

У методичних рекомендаціях розкриваються особливості педагогічного впливу на учнів старших класів з метою формування їхнього професійного самовизначення. Метою пропонованих матеріалів є ознайомлення читача із вказаним процесом, педагогічними засобами профорієнтаційної діяльності, а також системою методик вивчення індивідуальних особливостей учнів. Методичні рекомендації адресовано науковим і практичним працівникам системи освіти, аспірантам, студентам.

Ключові слова: Професійне, самовизначення, старшокласники
УДК: 37.016
Вид видання: метод. посібник
Автор: Підгаєцька І.С.
Видавництво: Х. : Видавнича група “Основа”
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 80
ISBN: 978-617-00-2588-3
Анотація:

Підручник з хімії для абітурієнта складено відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Він містить теоретичні відомості загальної, неорганічної та органічної хімії. Матеріал викладено конспективно, деяку інформацію надано в порівняльному плані. Для кращого засвоєння використано таблиці, схеми, малюнки. Посібник призначений для учнів, учителів, а також абітурієнтів для підготовки до ЗНО.

Ключові слова: органічна, хімія, зно
УДК: 37.016+811.162.2
Вид видання: методичний посібник
Автор: Морозова В.А.
Видавництво: Х.: Вид группа «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 78
ISBN: 978-617-00=2606-4
Анотація:

У посібнику зібрано практичний матеріал для сучасного прочитання життя і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Матеріали допоможуть учителеві української мови і літератури якісно підготувати та провести Шевченківський тиждень у школі. Наведено сценарії заходів на кожен день тижня для всіх класів основної і старшої школи. Для вчителів української мови і літератури, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Ткачук І.І., Охріменко З.В., Пархоменко О.М., Попова Т.С., Гриценок Л.І.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-313-8
Анотація:

Робочий зошит є путівником щодо організації і проведення практичних робіт і виконання старшокласниками самостійних завдань, передбачених комплексом навчальних програм профорієнтаційного спрямування «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.). У ньому подана професіографічна інформація (ринок праці, працевлаштування, професіограми професій), опитувальники, методики діагностики і самодіагностики, варіанти репродуктивних, пізнавальних і творчих завдань.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма, робочий, зошит
УДК: 37.091.33:373.5
Вид видання: Методичний посібник
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-293-3
Анотація:

Розкрито основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Навчально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями – предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.091.33:373.5
Автор: Мельник О.В. Морін О. Л., Гуцан Л. А., Ткачук І. І., Пархоменко О. М., Охріменко З. В., Лузан М. В.
Видавництво: Кіровоград : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-189-297-1
Анотація:

Комплекс навчальних програм складається з: програми «Побудова кар’єри» (70 год.) для учнів 10-11-х класів; програм «Побудова кар’єри» 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів; двох варіативних модулів (9, 35 год.) для учнів 10-х класів, які можуть використовуватися як у поєднанні з програмами «Побудова кар’єри» в обсязі 9, 17 і 35 годин для учнів 11-х класів, так і самостійно.

Ключові слова: Побудова, кар’єри, програма
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Ласкавцева Я.Д.
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 125
ISBN: 978-617-00-2585-2
Анотація:

Посібник містить деякі теоретичні відомості щодо аспектів та специфіки патріотичного і громадянського виховання, методичні рекомендації про використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів та практичні розробки уроків і виховних заходів відповідної тематики у 1–4-х класах.

Для вчителів початкової школи.

Ключові слова: початкова, школа, виховання
УДК: 37.016
Вид видання: методичний посібник
Автор: Кисільова Л.В.
Видавництво: Х. : Изд. группа «Основа»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 92
ISBN: 978-617-00-2683-5
Анотація:

Посібник розрахований на учнів основної школи, він буде сприяти якісному вивченню курсу фізики і розвиватиме інтерес до фізики та активізуватиме навчально-пізнавальну діяльність школярів.

У посібнику розміщено розрахункові та якісні задачі та задачі-рисунки, запропоновано самостійні роботи у двох варіантах та підсумкову контрольну роботу. Посібник містить експериментальні задачі, кросворди та додаткову інформацію.

Матеріали доцільно запроваджувати як на уроках фізики, так і для організації самостійної і домашньої роботи восьмикласників.

Посібником можуть скористатися учні загальноосвітніх шкіл, учителі-практики, науковці, викладачі закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачі курсів підвищення кваліфікації, викладачі й студенти педагогічних вищих навчальних закладів.

УДК: 37.022
Автор: Кириченко В.І., Єжова О.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-189-314-5
Анотація:

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загально- освітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Ключові слова: Педагогіка, превентивне, середовище, між секторальна, взаємодія