Home »

37.0 Основні види та принципи освіти Основні види та принципи освіти

Sort By: АвторНазваРік видання
37.02
Садкіна В.І.
Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
2008
88
978-966-333-868-2

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
37.018.432:37.013.83
Жосан О.Е.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
405

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Андрагогіка, післядипломна, освіта
37.005.3
упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
12

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

37.016
Х.: «Основа»
2015
128
978-617-00-2282-0

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
37.091.4Сухомлинський(08)
Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
2012
504
978-966-617-289-4

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
37.091.212
Тарадайник В.М.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
68
978-966-2633-36-8

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
37.09
К.: Богдана
2005
288
966-7058-74-3

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

особистість, моральність, виховний, процес
37.09
Кириленко С.В., Кривонос С.О.
К.: «Віпол»
1995
1369
5-7763-9530-5

Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи

Виховна, робота
37.016
методичний посібник
Ласкавцева Я.Д.
Х.: «Основа»
2016
125
978-617-00-2585-2

Посібник містить деякі теоретичні відомості щодо аспектів та специфіки патріотичного і громадянського виховання, методичні рекомендації про використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні молодших школярів та практичні розробки уроків і виховних заходів відповідної тематики у 1–4-х класах.

Для вчителів початкової школи.

початкова, школа, виховання
37.09
Сухомлинський В.А.
М.: Издательство Академии педагогических наук
1956
272

.

Сухомлинський, виховання
37.015.31 001.8
Поліхун Н.І.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
87

Методичні рекомендації для вчителів, педагогічних та наукових керівників дослідницьких робіт, методистів мають на меті допомогти в організації учнівських досліджень, ознайомити з сучасними технологічними тенденціями у використанні освітніх мережевих ресурсів для підтримки дослідницької діяльності учнів. У рекомендаціях розкриваються деякі аспекти оволодіння основами наукових знань, надаються методики формування основних наукових понять, містяться розробки дидактичних матеріалів для здійснення самостійної підготовки учнів до проведення власних досліджень, які можна здійснювати і дистанційно за умови педагогічної підтримки.

Педагогікка, дистанційна, підтримка, дослідницька, діяльність
37.02
Автор-укладач Н. П. Наволокова
2012
176
978-611-00-0031-4

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
37.016
методичний посібник
Казачінер О.С.
Х. : Основа
2016
93
978-617-00-2581-4

Посібник знайомить із основними завданнями та напрямками роботи з організації психологічного супроводу процесу навчання іноземної мови дітей особливостями розвитку

37.0
Химинець В.В.
Тернопіль, Мандрівець
2009
360
978-966-634-489-5

Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку системи освіти, сутність і особливості інноваційних педагогічних технологій,інноваційної діяльності педагогів.

педагогіка, інновації, освітня, діяльність, технології, психолого-педагогічні, основи
37. 016
метод. посібник
Шуліка К.С.
Х. : Видавнича група “Основа”
2016
91
978-617-00-2582-1

Посібник призначений для вчителів біології ЗНЗ. Він містить розробки інтерактивних уроків курсу біології для 7 класу за новою програмою й допоможе вчителю зробити викладання біології більш змістовним і цікавим.

хімія, школа
37.018+004.738.5
Аман І.С., Литвиненко О.В.
Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2016
88

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.

37.091.12
Шелестова Л., Чиренко Н.
К.: Шкільний світ
2009
128
978-966-451-398-9

Викладено функції класного керівника стосовно роботи з батьками, різні форми роботи (традиційні і не традиційні, індивідуальні і групові), правила підготовки батьківських зборів, поради психолога щодо їх проведення, розробки занять, тренінгів, діагностичні матеріали.

Класний, керівник, батьківські, збори
37.091.3
Пономаренко Л. В., Тютюнник С.В.
Х.: «Основа»
2015
126
978-617-00-2258-5

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування у 1-4-х класах, різноманітні за формою проведення (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

Зручний формат та розміщення розробок на відривних аркушах дозволяють класному керівникові використовувати матеріал посібника як роздавальний, а місця для записів – робити необхідні примітки щодо виконавців ролей, музичного супроводу, дій гравців і т. ін.

Для вчителів початкових класів

патріотичне виховання,національне виховання
37.022
Кириченко В.І., Єжова О.О.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
172
978-966-189-314-5

У посібнику представлені теоретичні та методичні основи міжсекторальної взаємодії в освіті. Розглядаються питання міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Матеріали для практичної підготовки суб’єктів міжсекторальної взаємодії в умовах превентивного виховного середовища. Навчально-методичний посібник адресований вчителям загально- освітніх навчальних закладів та представникам різних організацій, які беруть участь у підвищенні якості освіти.

Педагогіка, превентивне, середовище, між секторальна, взаємодія
37.016
метод. посібник
Підгаєцька І.С.
Х. : Видавнича група “Основа”
2016
80
978-617-00-2588-3

Підручник з хімії для абітурієнта складено відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з хімії. Він містить теоретичні відомості загальної, неорганічної та органічної хімії. Матеріал викладено конспективно, деяку інформацію надано в порівняльному плані. Для кращого засвоєння використано таблиці, схеми, малюнки. Посібник призначений для учнів, учителів, а також абітурієнтів для підготовки до ЗНО.

органічна, хімія, зно