31 Демографія, соціологія, статистика

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 316.334.3:321](477)
Автор: Марчук Є.К.
Видавництво: К. : Аваллон
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 216
ISBN: 966-95710-0-6
Анотація:

Драматизм змін, які переживає наше суспільство протягом останніх десяти років, окрім суб’єктивних, має багато об’єктивних чинників, які збіглися в часі. Це перехід України до існування як незалежної держави, зміна суспільного ладу, радикальне переосмислення суспільних орієнтирів. Причому все це відбувається на зламі технологічних епох, при докорінній зміні всієї системи світових сил та в умовах тривалої внутрішньої кризи. Гострота внутрішніх економічних та політичних проблем в Україні відсунула на задній план у суспільній свідомості питання, які в стратегічному плані для сучасної нації є пріоритетними. Це усвідомлення напрямів світового поступу та формулювання власної стратегії ефективного, сталого та безпечного розвитку в мінливому і жорсткому світі. Автор аналізує найважливіші тенденції сучасності, потенційні можливості України дати адекватну відповідь на виклики часу, а також пропонує принципово новий підхід до формування регіональної політики, а саме: створення структур випереджаючого розвитку.

Ключові слова: Суспільство, політика, Україна