3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 373(С2)+371.01
Автор: Ткаченко І.Г.
Видавництво: К.: Радянська школа
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 276
Анотація:

Розповідається про досвід роботи сільської середньої школи з виробничим навчанням; про наукові основи управління школою; про творче застосування методів навчання; про здобутки педагогічного колективу у справі виховання учнів.

Ключові слова: Ткаченко І.Г., Богданівська, середня, школа
УДК: 371
Автор: Ткаченко І.Г.
Видавництво: «Радянська школа»
Рік видання: 1975
Кількість сторінок: 266
Анотація:

У 1975 році вийшла з друку книга І.Г. Ткаченка «Богданівська середня школа», яка удостоєна другої премії республіканського педагогічного товариства. І.Г. Ткаченко з трудовим колективом Богданівської середньої школи №1 розробив і апробував ефективну систему трудової підготовки учнівської молоді, залучення школярів до суспільно корисної праці, підготовки до самостійного трудового життя.

Ключові слова: трудова, підготовка, Ткаченко
УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 371
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Вашуленко М.С.
Рік видання: 2012
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, буквар, 1 клас
УДК: 371
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Захарійчук М.Д.
Рік видання: 2012
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, буквар, 1 клас
УДК: 371
Вид видання: Учебное пособие
Автор: Вашуленко Н.С.
Рік видання: 2012
Анотація:

.

Ключові слова: Учебник, букварь, 1 класс
УДК: 371
Вид видання: Учебное пособие
Автор: Рудяков А.Н.
Рік видання: 2012
Анотація:

.

Ключові слова: Учебник, букварь, 1 класс
УДК: 37.091.4Сухомлинський(08)
Автор: Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Видавництво: Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 504
ISBN: 978-966-617-289-4
Анотація:

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Ключові слова: Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
УДК: 371
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Іванко А.Б.
Видавництво: Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 28
Анотація:

У посібнику зроблено спробу аналізу з історико-філософських позицій життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського. З використанням широкого кола джерел, зокрема, прижиттєвих видань праць В.О.Сухомлинського, його епістолярної спадщини робиться висновок про належність всесвітньо відомого педагога до плеяди шістдесятників, аргументовано розкрито сутність принципових розходжень поглядів педагога з тодішніми канонами радянської педагогіки. Особливий наголос робиться на значимості ідей павлиського директора для сучасної української системи освіти, на необхідності прочитання праць В.О.Сухомлинського з україноцентричних позицій.

Ключові слова: Педагогіка, біографія, Сухомлинський, шістдесятник, історія, педагогічної, думки
УДК: 371.01
Автор: Преловская И.С.
Видавництво: М,: Политиздат
Рік видання: 1976
Кількість сторінок: 135
Ключові слова: Педагогика, учитель, справочник
УДК: 373.5
Автор: Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П., Слободяник О.В
Видавництво: Київ, Атіка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 172
ISBN: 978-966-326-478-3
Анотація:

Розкрито проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики, формування системи знань засобами мережних технологій, особливості роботи учня з екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності. Розглянуто основи методики підготовки і проведення навчальних досягнень у мережному просторі ІКТ , особливості використання комп’ютерних симуляцій навчального експерименту з фізики.

Ключові слова: інтернет, технології, експеримент, комп’ютерна симуляція, фізика
УДК: 37.091.212
Автор: Тарадайник В.М.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
ISBN: 978-966-2633-36-8
Анотація:

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Ключові слова: Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
УДК: 371
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Вікторіна О. М.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 100
Анотація:

Зміст навчально-методичного посібника для вчителів української мови і літератури ґрунтується на місцевому топонімічному матеріалі. У виданні містяться орієнтовні завдання, які педагоги зможуть використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі. Автор пропонує низку цікавих ребусів, шарад тощо, використання яких сприятиме не тільки підвищенню грамотності школярів, а й формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню. Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, учителям молодших класів, студентам філологічних факультетів.

Ключові слова: Педагогіка, українська, мова, уроки, місцеві, топоніми
УДК: 371
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Скрипка Г.В.
Рік видання: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Кількість сторінок: 2013
ISBN: 48
Анотація:

.

Ключові слова: Педагогіка, використання, хмарні, технології, математика
УДК: 371.011
Вид видання: навчально-методичний посібник
Автор: Єфіменко С.М.
Видавництво: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 76
Анотація:

У посібнику розглядається важлива дидактична проблема, актуальність якої викликана, передусім, недостатнім рівнем її дослідження. Розкрито зміст підготовки та проведення виставки результатів учнівської творчості. Особливу увагу приділено сучасним підходам до організації, оформлення та презентації виставки учнівських творчих робіт.

Для керівників і методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів початкових класів, учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Технології», учителів образотворчого мистецтва, вихователів групи продовженого дня, вихователів шкіл-інтернатів.

Посібник можна використовувати на курсах підвищення кваліфікації вчителів та в процесі методичної роботи в міжкурсовий період.

УДК: 371
Автор: Чорна К.І.
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 260
Анотація:

.

Ключові слова: самоврядування, громадські організації
УДК: 378.200.53
Автор: Журба К.О.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 72
ISBN: 978-966-189-290-2
Анотація:

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Ключові слова: Педагогіка, виховання, культура,гідність, підлітки, сім’я.
УДК: 378.015.31
Автор: Чорна К.І.
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 72
ISBN: 978-966-189-292-6
Анотація:

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Ключові слова: Педагогіка, виховання, культура,гідність, старшокласники, позаурочна, діяльність.
УДК: 371
Автор: Кондратова В.В., Пич Л.П.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 68
Анотація:

Посібник складений відповідно до Програми предмету «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів (автори: Шмагало Р., Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М.) та Програми предмету «Образотворче мистецтво» для 5-7 класів (автори: Масол Л., Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новікова Н., Овіннікова Н.), рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У ньому узагальнено досвід роботи Пич Лариси Петрівни, учителя образотворчого мистецтва комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; вміщено методичні поради щодо розвитку художніх, творчих
здібностей учнів через опанування красою оточуючого світу, виховання любові до природи; подано приклади використання на уроках образотворчого мистецтва творів В.А. Сухомлинського про природу; пропонуються плани-конспекти уроків образотворчого мистецтва; приклади виконання образів природи в різних художніх техніках як на уроках, так і на заняттях гуртка.

Видання адресоване вчителям та керівникам гуртків з образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: Виховання,образотворче, мистецтво
УДК: 37.09
Видавництво: К.: Богдана
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 288
ISBN: 966-7058-74-3
Анотація:

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

Ключові слова: особистість, моральність, виховний, процес