Home »

3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
371 2008
Вороний О.М.
Харків: Видавнича група «Основа»
128

Посібник покликаний допомогти вчителю в проведенні позаурочної роботи учнями, які бажають досконало, поглиблено і всебічно вивчити шкільну математику, допомогти розширити їх математичний кругозір, підготувати до участі в математичних олімпіадах та інших математичних змаганнях.

Для вчителів математики та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

математика
371
Методичний посібник
Половенко О.В.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
44

.

Педагогіка, управління, науково-методичний, супровід, професійний, розвиток, педагоги
371+33
Навчальний посібник
Калач Г.М.

.

Підручник, економіка, 9 клас
371
Навчальний посібник
Котелянець Н.В.
2012

.

Підручник, трудове, навчання, 1 клас
371
Навчальний посібник
Ходзицька І.Ю.

.

Підручник, трудове, навчання, 5 клас
37.09
Сухомлинський В.А.
М.: Издательство Академии педагогических наук
1956
272

.

Сухомлинський, виховання
371.01
Ніколенко Л.Д.
К.: Радянська школа
1968
120

Визначено принципи повторення, його психологічні основи і місце в навчально-виховній роботі. Розглянуто особливості різних видів повторення (попереднє, поточне, підсумкове), методику найраціональнішої організації планування і проведення уроків повторення, а також повторення в процесі виконання учнями класних і домашніх завдань.

Повторення, методика
371.01
Векслер С.І.
К.: «Радянська школа»
1971
60

Висвітлено питання особливостей критичного мислення учнів, його формування у навчально – виховному процесі за допомогою таких засобів як взаємоперевірка виконання завдань, виявлення і заперечення помилок, проведення уроків – диспутів, рецензування творчих робіт.

Критичне, мислення
373
Смирнова Е.Т.
Москва, «Просвещение»
1973
240

Освещаются гигиенические основы организации жизни ребенка в дошкольном учереждении: режим, правильное питание, закаливание, сон, бодрствование, занятие с детьми. Гигиенические требования к организации внешней среды – к зданию, помещениям, участку, микроклимату, отоплению, водоснабжению, противоэпидемическим мероприятиям.

Медицина, дошкольное, учереждение, гигиена, режим.
371
Ткаченко І.Г.
«Радянська школа»
1975
266

У 1975 році вийшла з друку книга І.Г. Ткаченка «Богданівська середня школа», яка удостоєна другої премії республіканського педагогічного товариства. І.Г. Ткаченко з трудовим колективом Богданівської середньої школи №1 розробив і апробував ефективну систему трудової підготовки учнівської молоді, залучення школярів до суспільно корисної праці, підготовки до самостійного трудового життя.

трудова, підготовка, Ткаченко
373(С2)+371.01
Ткаченко І.Г.
К.: Радянська школа
1975
276

Розповідається про досвід роботи сільської середньої школи з виробничим навчанням; про наукові основи управління школою; про творче застосування методів навчання; про здобутки педагогічного колективу у справі виховання учнів.

Ткаченко І.Г., Богданівська, середня, школа
371.01
Преловская И.С.
М,: Политиздат
1976
135
Педагогика, учитель, справочник
371
за ред.. Костюка Г.С.
Радянська школа
1976
268

Предмет вікової психології, її історія та методи.
Загальна характеристика онтогенезу психіки.
Раннє дитинство.
Дошкільний вік.
Молодший шкільний вік.
Середній шкільний вік.
Старший шкільний вік.

вікова психологія
371
посібник
К.: ІСДО
1995
136
5-7763-9530-5

.

Виховна робота
37.09
Кириленко С.В., Кривонос С.О.
К.: «Віпол»
1995
1369
5-7763-9530-5

Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи

Виховна, робота
37
Оржеховська В.М.
К.: ІСДО
1995
264
5-7763-9308-6

Наведено методику позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок, яка передбачає застосування педагогічної психотерапії, аутотренінгу. Подано поради щодо зміцнення морального та фізичного здоров’я, результати занять з молоддю в Україні за цією методикою.

Позбавлення, неповнолітні, наркогенні, звички, психотерапія, аутотренінг.
37
Свириденко С.О.
К.: ІСДО
1995
88

Розглянуто теоретичні та методичні розробки з питань організації сімейного виховання з урахуванням реалій сьогодення, проблем формування педагогічної культури молодої сім’ї, наводяться поради щодо організації домашньої освіти. Висвітлюються деякі аспекти статевого виховання, духовного та фізичного оздоровлення молоді.

Сімейне, статеве, виховання
37.0
Зайчук В.О.
К.: ІЗМН
1996
176
5-7763-9133-4

Висвітлено загальні проблеми методики організації самостійної роботи і контролю знань студентів ВНЗ. Подано результати експериментальних робіт щодо розробки і запровадження нової освітньої системи, нових технологій навчання і організації навчального процесу, у тому числі модульно – рейтингової.

Нові, технології, навчання, модульно – рейтингова, система
371
Стельмахович М.
Івано-Франківськ Івано-Франківське обласне управління освіти Прикарпатський університет імені В. Стефаника
1996
179

Посібник для вчителів початкових класів та студентів педагогічних факультетів. У посібнику на засадах відродження й розвитку рідної початкової школи й традицій української родини, з позицій нового педагогічного мислення розглядаються основні педагогічні категорії, провідні теоретичні й практичні аспектам українського національного виховання молодших школярів.

Книга рекомендована вчителям початкових класів, студентам педагогічних факультетів.

початкова, школа, виховання
371+34
Методичний посібник
Фіцула М.М.
К.: ІЗМН
1997
148
5-7763-9344-2

Висвітлюється методика правового виховання учнів ЗОШ. Показано місце правового виховання серед інших напрямів виховання; завдання, зміст, принципи, форми і методи правової роботи  з учнями, шляхи залучення батьків, представників громадськості та правоохоронних органів до цієї роботи, організація правоохоронної діяльності учнів

Правове, виховання, учнів