Home »

3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
37.02
Садкіна В.І.
Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
2008
88
978-966-333-868-2

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
371
Семенов В.О.
Харків: Видавнича група «Основа»
2012
80

У пропонованій серії книг в доступній формі розглянуто основні методи доведення нерівностей, що містять скінченні числові послідовності. Численна кількість різноманітних задач з доведеннями (майже 850) різного ступеня складності дає можливість знаходити підхід до розв’язування конкретних прикладів і якоюсь мірою оволодіти технікою доведення таких нерівностей. Посібник розрахований у першу чергу на учнів спеціалізованих фізико-математичних шкіл та профільних класів математичного спрямування середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та їх учителів. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використані як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома.

Наявність нестандартних вправ дає змогу підготувати учнів до розв’язування олімпіадних завдань.

олімпіада, математика
371.14
Буртовий С.В.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
40

У науково-методичному посібнику детально розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проаналізовано актуальні проблеми  організації  навчального  процесу  з використанням  електронних  засобів  навчання; окреслено актуальні питання організації електронного навчання дорослих (E-learning) у системі післядипломної педагогічної освіти; висвітлено актуальні проблеми готовності вчителів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів; подано авторську систему неперервної підтримки вчителя у курсовий та міжкурсовий період на основі регіональної вчительської спільноти «Я-Вчитель».

модель, навчання, дорослі, E-learning
371
Навчально-методичний посібник
Руденко В.О.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
80

Рекомендовано для молодих та творчих учителів математики. У книзі просто і доступно описані методичні набутки, поради та коментарі вчителя сільської школи, який пройшов шлях від випускника педвузу до заслуженого вчителя України. Матеріали допоможуть читачу підвищити свій фаховий рівень, познайомлять з авторською методикою проведення нестандартного уроку.

Педагогіка, математика, досвід, абетка
371
методичний посібник
Ярмак В.О., РезуненкоВ.О., ПанченкоІ.І.. ГерцумА.Г.
Х. : Вид. група «Основа»
2015
93

Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Матеріал збірника може бути використаний під час проведення контрольних і самостійних робіт для тематичного та поточного оцінювання.

Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом.

Збірник складається з 7 тестів із алгебри та 7 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 10 тестових завдань різних форм.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 7 класів.

математика
371
Укладач Шевчук В.П.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2010

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та результати участі команд області у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2009-2010 навчальному році.

Педагогіка, аналітичні, матеріали, олімпіади, турніри, конкурси
371
Укладач Шевчук В.П.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2011
60

Аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та результати участі команд області у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2010-2011 навчальному році. Матеріали адресовані начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, завідуючим РМК (ММЦ), методистам, керівникам закладів освіти, вчителям.

Педагогіка, аналітичні, матеріали, олімпіади, турніри, конкурси
371
Укладач Вареха А.Г.
Кіровоград: Видавництво КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2013
96

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів  у 2012/2013 навчальному році. Адресовані начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, вчителям

Педагогіка, аналітичні, матеріали, олімпіади
371
Укладач Вареха А.Г.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2014
100

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році. Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

Педагогіка, аналітичні, матеріали, школярі, учнівські, олімпіади
371
укладач А.Г. Вареха
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
92

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році.

Матеріали адресовані керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, учителям.

371
Укладач Вареха А.Г.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2012
88

У виданні містяться аналітичні матеріали про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів та результати участі команд області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах у 2011/2012 навчальному році. Матеріали адресовані начальникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, завідувачам РМК (НМЦ), методистам, керівникам закладів освіти, вчителям.

Педагогіка, управління, аналітичні, матеріали, учнівські, олімпіади, турніри, конкурси
37.018.432:37.013.83
Жосан О.Е.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
405

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної Інтернет – конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

Андрагогіка, післядипломна, освіта
374.71
Укладач Жосан О.Е.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
496

Збірник текстів доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Андрагогічні засади післядипломної освіти», яка відбулася 20-28 квітня 2015 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

післядипломна, освіта, андрогогіка
38.712-02я7+74.3я7
Байда Л.Ю., Красюкова-Еннз О.
Київ
2012
88
978-966-97179-2-4

Матеріали з теоретичних та практичних питань забезпечення архітектурної доступності НЗ .

інклюзія, архітектура, доступність, школа, проектування, пандус
37.005.3
упоряд. А.О. Доненко, Т.В. Лютко, С.П. Самойлов, О.Г. Ткаченко, за заг. ред. О.В. Дорошенко
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
12

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти області КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» з питань атестації та ліцензування закладів освіти області, ліцензування освітніх послуг, замовлення, обліку та організації видачі документів про освіту державного зразка за 2015/2016 навчальний рік.

Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

371
За заг. ред. Шабаліної Т.М.
Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
2010
24

У матеріалах представлено аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області з питань атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2009/2010 навчальний рік. Подаються методичні рекомендації щодо написання довідки-самоаналізу для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. Матеріали рекомендовані працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, директорам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідуючим дошкільними установами області.

Педагогіка, управління, аналіз, роботи, ліцензування, атестації, ЗНЗ
371
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2011

У поданих матеріалах вміщено аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2010/2011 навчальний рік. Матеріали рекомендовані працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, директорам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідуючим дошкільними установами області.

Педагогіка, управління, атестація, ліцензування, закладів, освіти
371
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
16

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти Кіровоградської області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно- технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2014/2015 навчальний рік. Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

атестація, закладу, освіта
371
Укладачі Чала М.С., Частаков А.В., Литвиненко О.В.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
184

У посібник увійшли матеріали обласної науково-методичної Інтернет- конференції «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія». Збірник адресований працівникам системи освіти, психологам, класним керівникам, студентам педагогічних вузів і психологічних факультетів, батькам школярів та всім зацікавленим особам. Режим доступу : http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog2/

Безпека, діти, Інтернет, попередження, освіта
371
Уклад. О. І. Шелепенко
Харків : Основа
2014
79

Біологія людини в таблицях і схемах. Ч. 1 Бібліотека журналу “Біологія” ; вип. 10 (142)