Home »

3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
371
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2011

У поданих матеріалах вміщено аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2010/2011 навчальний рік. Матеріали рекомендовані працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, директорам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідуючим дошкільними установами області.

Педагогіка, управління, атестація, ліцензування, закладів, освіти
371
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
16

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти Кіровоградської області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно- технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2014/2015 навчальний рік. Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

атестація, закладу, освіта
37.016
Х.: «Основа»
2015
128
978-617-00-2282-0

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
37.09
К.: Богдана
2005
288
966-7058-74-3

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

особистість, моральність, виховний, процес
371
посібник
К.: ІСДО
1995
136
5-7763-9530-5

.

Виховна робота
37
Кіровоград: Імекс-ЛТД
2013
160
978-966-189-227-8

У посібнику розкривається сутність поняття «естетизація», організаційно-змістові особливості естетизації навчально-виховного процесу», естетичні аспекти природознавчих дисциплін. Автори пропонують методику реалізації виховного процесу мистецтва на уроках природознавства, географії, біології в 5-8 класах ЗНЗ та у позаурочний час, яка має забезпечити ефективність засвоєння знань і виховання компетентності особистості. Посібник призначений для вчителів шкіл, студентів, педагогічних навчальних закладів, а також для всіх, хто зацікавлений в естетичному вихованні підростаючого покоління.

естетизація, виховання, процес
371
Кіровоград: Народне слово
2000
132

У збірнику вміщені узагальнені матеріали працівників інституту з проблеми та впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу в сучасній школі. Значна увага приділяється освітнім закладам нового типу, висвітлюється їх своєрідність та перспективи розвитку. Адресується широкому загалу освітян.

інноваційні, процеси
371
Кіровоград: Імекс-ЛТД
2014
259

.

факти, краєзнавство
34
Київ, Національна Асамблея інвалідів України
2014
40

.

конвенція, право, інвалід, здоров’я, габілітація, реабілітація
371
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2013
125

.

Педагогіка, лауреати, премія, Сухомлинського
371
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2010

У посібнику розкриваються актуальні питання формування мережі, удосконалення планування і організації роботи опорних шкіл, піднесення ефективності використання їх творчого потенціалу в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Широко представлено досвід роботи опорних шкіл області. Посібник адресований працівникам районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівникам опорних шкіл, методичному активу.

Педагогіка, опорна, школа
376.091
Київ
2015
89

В матеріалах визначено бар’єри , з якими стикаються інваліди під час реалізації своїх виборчих прав, вплив цих бар’єрів  на рівень їх участі у політичному житті суспільства. Огляд міжнародних та вітчизняних правових документів щодо гарантій політичних прав інвалідів.

інваліди, права, доступ, вибори
371.01
Ніколенко Л.Д.
К.: Радянська школа
1968
120

Визначено принципи повторення, його психологічні основи і місце в навчально-виховній роботі. Розглянуто особливості різних видів повторення (попереднє, поточне, підсумкове), методику найраціональнішої організації планування і проведення уроків повторення, а також повторення в процесі виконання учнями класних і домашніх завдань.

Повторення, методика
371
Х.:ВГ«Основа»
2009
158
978-611-00-0116-8

Пропонований посібник продовжує серію книг, присвячених розробкам позакласних заходів з біології – як загальношкільних, так і для окремих класів.

біологія
373
К.: Паливода А.В.
2012
50
978-966-437-331-6

Видання посібника «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» здійснено в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (СІДА) «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» – це добірка практичних матеріалів щодо розвитку та підтримки партнерства батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко представлені такі питання, як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх забезпечення, розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

особливі, потреби, дитина
37
Вінник Н.
К.: Інститут обдарованої дитини.
2014
26
інтелектуальний, розвиток, обдаровані, старшокласники,
373.5
К.: Педагогічна думка
2014
200
978-966-644-386-4

В монографії розкрито загальні проблеми застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи

тестові, технології, оцінювання
371
Навчальний посібник
2014

.

Підручник, трудове, навчання, 6 клас
37.02
Автор-укладач Н. П. Наволокова
2012
176
978-611-00-0031-4

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
37.018+004.738.5
Аман І.С., Литвиненко О.В.
Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2016
88

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.