3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
(Reset)
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
Рік видання: 2011
Анотація:

У поданих матеріалах вміщено аналіз роботи відділу ліцензування та атестації закладів освіти області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2010/2011 навчальний рік. Матеріали рекомендовані працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, директорам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідуючим дошкільними установами області.

Ключові слова: Педагогіка, управління, атестація, ліцензування, закладів, освіти
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 16
Анотація:

Запропоновані матеріали містять аналіз роботи навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти Кіровоградської області з питань атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно- технічних навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації за 2014/2015 навчальний рік. Видання адресоване працівникам відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівникам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, завідувачам дошкільних установ області.

Ключові слова: атестація, закладу, освіта
УДК: 37.016
Видавництво: Х.: «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
ISBN: 978-617-00-2282-0
Анотація:

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
УДК: 37.09
Видавництво: К.: Богдана
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 288
ISBN: 966-7058-74-3
Анотація:

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

Ключові слова: особистість, моральність, виховний, процес
УДК: 371
Вид видання: посібник
Видавництво: К.: ІСДО
Рік видання: 1995
Кількість сторінок: 136
ISBN: 5-7763-9530-5
Анотація:

.

Ключові слова: Виховна робота
УДК: 37
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 160
ISBN: 978-966-189-227-8
Анотація:

У посібнику розкривається сутність поняття «естетизація», організаційно-змістові особливості естетизації навчально-виховного процесу», естетичні аспекти природознавчих дисциплін. Автори пропонують методику реалізації виховного процесу мистецтва на уроках природознавства, географії, біології в 5-8 класах ЗНЗ та у позаурочний час, яка має забезпечити ефективність засвоєння знань і виховання компетентності особистості. Посібник призначений для вчителів шкіл, студентів, педагогічних навчальних закладів, а також для всіх, хто зацікавлений в естетичному вихованні підростаючого покоління.

Ключові слова: естетизація, виховання, процес
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: Народне слово
Рік видання: 2000
Кількість сторінок: 132
Анотація:

У збірнику вміщені узагальнені матеріали працівників інституту з проблеми та впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу в сучасній школі. Значна увага приділяється освітнім закладам нового типу, висвітлюється їх своєрідність та перспективи розвитку. Адресується широкому загалу освітян.

Ключові слова: інноваційні, процеси
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: Імекс-ЛТД
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 259
Анотація:

.

Ключові слова: факти, краєзнавство
УДК: 34
Видавництво: Київ, Національна Асамблея інвалідів України
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 40
Анотація:

.

Ключові слова: конвенція, право, інвалід, здоров’я, габілітація, реабілітація
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 125
Анотація:

.

Ключові слова: Педагогіка, лауреати, премія, Сухомлинського
УДК: 371
Видавництво: Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
Рік видання: 2010
Анотація:

У посібнику розкриваються актуальні питання формування мережі, удосконалення планування і організації роботи опорних шкіл, піднесення ефективності використання їх творчого потенціалу в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. Широко представлено досвід роботи опорних шкіл області. Посібник адресований працівникам районних (міських) методичних кабінетів (центрів), керівникам опорних шкіл, методичному активу.

Ключові слова: Педагогіка, опорна, школа
УДК: 376.091
Видавництво: Київ
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 89
Анотація:

В матеріалах визначено бар’єри , з якими стикаються інваліди під час реалізації своїх виборчих прав, вплив цих бар’єрів  на рівень їх участі у політичному житті суспільства. Огляд міжнародних та вітчизняних правових документів щодо гарантій політичних прав інвалідів.

Ключові слова: інваліди, права, доступ, вибори
УДК: 371.01
Вид видання: Ніколенко Л.Д.
Видавництво: К.: Радянська школа
Рік видання: 1968
Кількість сторінок: 120
Анотація:

Визначено принципи повторення, його психологічні основи і місце в навчально-виховній роботі. Розглянуто особливості різних видів повторення (попереднє, поточне, підсумкове), методику найраціональнішої організації планування і проведення уроків повторення, а також повторення в процесі виконання учнями класних і домашніх завдань.

Ключові слова: Повторення, методика
УДК: 371
Видавництво: Х.:ВГ«Основа»
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 158
ISBN: 978-611-00-0116-8
Анотація:

Пропонований посібник продовжує серію книг, присвячених розробкам позакласних заходів з біології – як загальношкільних, так і для окремих класів.

Ключові слова: біологія
УДК: 373
Видавництво: К.: Паливода А.В.
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 50
ISBN: 978-966-437-331-6
Анотація:

Видання посібника «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» здійснено в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні», за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку (СІДА) «Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків. Досвід Канади» – це добірка практичних матеріалів щодо розвитку та підтримки партнерства батьків дітей з особливими потребами і звичайних закладів освіти задля розбудови інклюзії. В ній широко представлені такі питання, як: ідентифікація потреб дитини та планування роботи щодо їх забезпечення, розроблення плану оцінки потреб дитини, планування програми задоволення потреб у межах шкільного середовища та в громаді, окремі аспекти позитивної комунікації та врегулювання конфліктів.

Ключові слова: особливі, потреби, дитина
УДК: 37
Вид видання: Вінник Н.
Видавництво: К.: Інститут обдарованої дитини.
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 26
Ключові слова: інтелектуальний, розвиток, обдаровані, старшокласники,
УДК: 373.5
Видавництво: К.: Педагогічна думка
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 200
ISBN: 978-966-644-386-4
Анотація:

В монографії розкрито загальні проблеми застосування тестових технологій для оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи

Ключові слова: тестові, технології, оцінювання
УДК: 371
Вид видання: Навчальний посібник
Рік видання: 2014
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, трудове, навчання, 6 клас
УДК: 37.02
Автор: Автор-укладач Н. П. Наволокова
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 176
ISBN: 978-611-00-0031-4
Анотація:

У посібнику в зручній та локанічній формі представлені характеристика різноманітних педагогічних технологій, рекомендації щодо їх практичного використання, сучасні підходи до проектування уроку, глосарій та ін. Для директорів, заступників директорів шкіл, методистів та широкого педагогічного загалу.

Ключові слова: енциклопедія, ПЕДАГОГІКА
УДК: 37.018+004.738.5
Автор: Аман І.С., Литвиненко О.В.
Видавництво: Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 88
Анотація:

У методичному посібнику розглядаються питання ефективного застосування інтернет-ресурсів у навчальному процесі як складової дистанційного навчання, наголошено про вплив на зміст і методику викладання предмету, висвітлено форми та методи використання різноманітних мультимедійних технологій як інноваційного методу при вивченні дисципліни, зазначено важливість порталів та освітніх сайтів.

Видання рекомендовано для педагогічних працівників та фахівців у галузі інформаційних технологій в освіті.