159.9 Психологія

Sort By: АвторНазваРік видання
Категорія:
УДК: 159.9
Вид видання: методичні рекомендації
Автор: Войтко В.В.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 60
Анотація:

Методичні рекомендації щодо попередження, усунення та корекції емоційних порушень у дітей.

Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, вихователів дошкільних закладів, психологів, соціальних педагогів, класних керівників. Інформація для загального використання і не потребує додаткових знань та спеціальної освіти.

Ключові слова: корекція, емоції, порушення, діти
Категорія:
УДК: 159.9
Вид видання: посібник
Автор: Костюк Г.С.
Видавництво: М.: «Педагогика»
Рік видання: 1988
Кількість сторінок: 304
ISBN: 5-71-55-0091-5
Анотація:

Сборник трудов  известного советского психолога содержит работы, сгуппированные по четырем разделам. Начало Одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года ознаменовалось выходом книги Г. С. Костюк. Избранные психологические труды. Автор книги Г. С. Костюк создал её возвышенно эмоционально. В произведении идет речь о том, Сборник трудов известного советского психолога содержит работы, сгруппированные по четырем разделам. Первый раздел посвящен методологическим проблемам психологии, в т Удивительно полезная книга. Ведь каждое д  специалистов в ействие порождает противодействие. И все сущее должно быть в гармонии с окружающим миром.  Области психологии,педагогики, филофофии.

Ключові слова: психология
Категорія:
УДК: 159.9.018
Автор: Мельник О.В., Злочевська Л.С., Гончар Н.С.
Видавництво: Київ, Педагогічна думка
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-966-644-240-9
Анотація:

У посібнику представлені результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкриті проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовані та систематизовані методи психодіагностики професійного самовизначенні учнівської молоді в процесі оволодіння ними обраною робітничою професією у системі професійно-технічної освіти; окреслені традиційні та перспективні напрями розвивального психолого-педагогічного і діагностичного супроводу професійної орієнтації учнів, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці робітничих професій.

Ключові слова: Психологія, психодіагностика, професійне, самовизначення, орієнтація, молодь
Категорія:
УДК: 159.922.7
Автор: Гаркавенко З.О., Гобод І.Ю., Жук Т.В.
Видавництво: Київ, Ніка-Центр
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 260
ISBN: 978-966-7267-05-2
Анотація:

Наукова актуальність тематики пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей організації та методичного забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти. Посібник складається із двох розділів. Перший присвячений науково-методичному забезпеченню діяльності психологічної служби системи освіти України, другий – науково-методичному забезпеченню діяльності ПМПК.

Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Ключові слова: Психологія, організація, психологічна, служба, ПМПК
Категорія:
УДК: 159.9
Автор: Корецька Л.В., Жосан О.Е.
Видавництво: Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 137
Анотація:

Розглядаються теоретичні засади готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями та проблеми організації спеціальної підготовки до цього виду діяльності в системі післядипломної освіти.

Ключові слова: Обдаровані, діти, учні
Категорія:
УДК: 159.9
Автор: Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Видавництво: Ін-т обдар. дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 242
ISBN: 978-966-2633-41-2
Анотація:

.

Категорія:
УДК: 159
Автор: Вінник Н.Д.
Видавництво: К.: Інститут обдарованої дитини.
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 290
ISBN: 978-966-2633-42-9
Ключові слова: практична, психологія, лідерство, обдарованість
Категорія:
УДК: 159.928.22:796
Автор: Шаповалов Б.Б., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 230
ISBN: 978-966-2633-47-4
Анотація:

У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді.

Ключові слова: Психологія, обдарована, дитина, спорт
Категорія:
УДК: 159.923
Автор: Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 252
ISBN: 978-966-2633-48-1
Анотація:

Йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, як процесс розширення власного досвіду. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет- соціалізації.

Ключові слова: Психологія, соціалізація, обдарованість, Інтернет, віртуальний,простір
Категорія:
УДК: 159
Видавництво: Київ : Ін-т обдаров. дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 96
ISBN: 978-966-2633-35-1
Анотація:

.

Ключові слова: Здібності та обдарованість, Наукова робота
Категорія:
УДК: 159.98
Автор: Рибалка В.В.
Видавництво: Ін-т обдар. дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 220
ISBN: 978-966-2633-38-2
Анотація:

Висвітлено психолого-педагогічні питання розвитку у людини якостей творчої обдарованої особистості (ТОО). Проведено історико-теоретичний аналіз творчості, обдарованості, особистості та ТОО у філософії, психології та педагогіці. Описано тривимірну, поетапно конкретизовану психологічну структуру здібностей і обдарувань особистості як унікальної цінності. Викладено особистісний підхід у розумінні інтелекту творчо обдарованої молоді. Наведено біографічні дані про становлення видатних діячів науки, техніки та культури як творчих особистостей у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Визначено шляхи вдосконалення психолого-педагогічної роботи з обдарованою учнівською молоддю з розвитку якостей творчої особистості, соціально-психологічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості.

Ключові слова: обдаровані, діти, молодь
Категорія:
УДК: 159.98:331
Автор: Рибалка В.В.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 220
ISBN: 978-966-2633-38-2
Анотація:

Подано основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника. Використовується поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого – шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.

Ключові слова: Психологія, педагогіка, обдарована, дитина, дорослий
Категорія:
УДК: 159.922.72
Автор: Заїка Є.В.
Видавництво: Х.: Вид група «Основа»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 126
ISBN: 978-617-00-1695-9
Анотація:

Практичні психологи в своїй діяльності часто  стикаються  з проблемами неуспішності в навчанні, що пов’язані з недостатнім розвитком пізнавальних процесів.  Як допомогти нашим вихованцям  розкрити свої інтелектуальні  та творчі можливості, як навчити їх  раціонально та результативно працювати з навчальним матеріалом? Як зробити навчання результативним й одночасно цікавим?  Автор пропонує велику кількість розвивальних методик, ігор та вправ, які протягом багатьох років були успішно апробовані на практиці. Усі вони досить прості й не потребують складного обладнання.

Ключові слова: інтелектуальні, здібності
Категорія:
УДК: 159.928.376
Автор: Лук’янчук Н.В., Климова Н.А.
Видавництво: Київ, Інститут обдарованої дитини
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 132
ISBN: 978-966-2633-39-9
Анотація:

Посібник з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку і формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи надасть можливість покращити уміння особистості започатковувати та підтримувати необхідні контакти з однолітками і дорослими, бути соціально адаптованою людиною.

Ключові слова: Психологія, Педагогікка, обдарована, дитина, соціально-комунікативна, компетентність, початкова, школа
Категорія:
УДК: 159
Автор: Бельская Н.А.
Видавництво: Ин-т одарен. ребёнка. – Киев
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 93
ISBN: 978-966-2633-34-4
Ключові слова: Психологія, обдарованості, Особистість
Категорія:
УДК: 159.9
Автор: Киричук В.О.,Гонтаровська Н.Б., Прашко О.В. та ін.
Видавництво: Ин-т одарен. ребёнка. – Киев
Рік видання: 2014
ISBN: 978-966-2633-37-5
Анотація:

В даном пособии анализируются результаты научной экспериментально-исследовательской работы, проводимой в течение послед- них двух лет отделом проектирования развития одаренности Института одаренного ребенка НАПН Украины по теме «Социаль- но-педагогическое проектирование развития одаренности в системе взаимодействия всех участников УВП». Отмечается акту- альность использования ДПК «Универсал 4 online» в УВП, подчеркивается роль проектирования развития одаренности учащихся в системе учебно-воспитательного процесса.

Ключові слова: развитие, одаренности, личности, ученика, психолого-педагогические технологии, учасники
Категорія:
УДК: 159.922.7-056.3
Вид видання: Науково-методичний посібник
Автор: Гельбак А.М.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 68
Анотація:

.

Ключові слова: Психологія, становлення, підліток, динамічне, суспільство