06 Організація та інші типи об'єднання (співробітництва)

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 06
Автор: Гайда Л.А.
Видавництво: Кіровоград
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 243
Анотація:

Тема діяльності музейно-педагогічних центрів України не досліджувалася в сучасному музеєзнавстві, її актуальність обумовлена недостатньою кількістю науково-організаційних установ та об’єднань, що займаються розробкою і реалізацією як теоретичних основ, так і спеціальних музейно-освітніх програм для дітей. На основі створеної моделі представляємо аналіз сучасного розвитку музейної педагогіки України та пропозиції щодо перспектив її розвитку.

Ключові слова: Кіровоградщина, історія, музеєзнавство
УДК: 061.213(477)
Автор: Безпалько О.В., Касьянова О.В., Коршунова О. С. та ін., ред.: Окушко Т. К.
Видавництво: К. : Імекс-ЛТД
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 259
ISBN: 978-966-189-205-6
Анотація:

Висвітлено історико – педагогічні аспекти розвитку дитячого руху в Україні та світі; теоретико – методичні аспекти формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях, практичний досвід діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій; результати науково-дослідної роботи лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання; особливості формування світоглядної позиції у підлітковому віці;  психолого-педагогічні умови виховання гуманістичної світоглядної позиції;  формування екологічного світогляду підлітків як складову становлення збалансованого розвитку держави.

Ключові слова: Світогляд, формування, дитяче, об’єднання
УДК: 061.213(477)
Автор: Пащенко О.В., Чиренко Н.В., Чорна К.І
Видавництво: Кіровоград, Імекс-ЛТД
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 200
ISBN: 978-966-189-204-9
Анотація:

У змісті висвітлено педагогічні аспекти формування світоглядної позиції підлітків, представлено форми і методи, практичні розробки, які було апробовано в процесі здійснення експериментального дослідження. Розкрито досвід діяльності експериментальних майданчиків лабораторії з означеного питання.

Ключові слова: Педагогіка,світогляд, позиція, особистість