Home »

06 Організація та інші типи об'єднання (співробітництва)

Sort By: АвторНазваРік видання
06
Гайда Л.А.
Кіровоград
2010
243

Тема діяльності музейно-педагогічних центрів України не досліджувалася в сучасному музеєзнавстві, її актуальність обумовлена недостатньою кількістю науково-організаційних установ та об’єднань, що займаються розробкою і реалізацією як теоретичних основ, так і спеціальних музейно-освітніх програм для дітей. На основі створеної моделі представляємо аналіз сучасного розвитку музейної педагогіки України та пропозиції щодо перспектив її розвитку.

Кіровоградщина, історія, музеєзнавство
061.213(477)
Безпалько О.В., Касьянова О.В., Коршунова О. С. та ін., ред.: Окушко Т. К.
К. : Імекс-ЛТД
2013
259
978-966-189-205-6

Висвітлено історико – педагогічні аспекти розвитку дитячого руху в Україні та світі; теоретико – методичні аспекти формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях, практичний досвід діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій; результати науково-дослідної роботи лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання; особливості формування світоглядної позиції у підлітковому віці;  психолого-педагогічні умови виховання гуманістичної світоглядної позиції;  формування екологічного світогляду підлітків як складову становлення збалансованого розвитку держави.

Світогляд, формування, дитяче, об’єднання
061.213(477)
Пащенко О.В., Чиренко Н.В., Чорна К.І
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2013
200
978-966-189-204-9

У змісті висвітлено педагогічні аспекти формування світоглядної позиції підлітків, представлено форми і методи, практичні розробки, які було апробовано в процесі здійснення експериментального дослідження. Розкрито досвід діяльності експериментальних майданчиків лабораторії з означеного питання.

Педагогіка,світогляд, позиція, особистість