01 Бібліографія та бібліографічні покажчики. Каталоги

Sort By: АвторНазваРік видання
УДК: 016:929Савченко
Автор: упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2007
Анотація:

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко
УДК: 016:929Богуш
Автор: упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М.
Видавництво: Київ: [б. в.]
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 118
Анотація:

Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961–2009 рр.) – монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською та англійською мовами; наукову школу

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Богуш
УДК: 012 Биков
Автор: Упоряд. Ніколюк Л. І.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 76
Анотація:

.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Биков
УДК: 016 Варзацька
Автор: Укладач Ніколюк Л.І.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2002
Кількість сторінок: 10
Анотація:

Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Варзацької Лариси Олександрівни, українського педагога-методиста, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України, яка 18 березня 2002 року відмічає свій 65-літній ювілей.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Варзацька
УДК: 016 Кремень
Автор: упоряд. Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І.
Видавництво: К. : Т-во „Знання” України
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 167
Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
УДК: 016 Кремень
Автор: Упоряд. Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моїсєєва І. П.
Видавництво: К.
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 102
Анотація:

Покажчик налічує 374 друковані праці за останні 15 років (1990–2005). Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
УДК: 016:929Кремень
Автор: упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М.
Видавництво: К. : Т-во «Знання» України
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 295
ISBN: 978-966-618-269-5
Анотація:

Покажчик налічує 867 друкованих праць за останні 23 роки (1990–2012). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя. Покажчик адресовано широкому загалу наукової і освітньої сфери, всім, хто цікавиться питаннями розвитку педагогічної науки, освіти, філософії та політології.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
УДК: 016 Кремень
Автор: Упорядники: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 102
Анотація:

Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
УДК: 016 Мадзігон
Автор: Упорядники Іванова І. О., Чернобровкіна С. В.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 59
Анотація:

Видання налічує понад 400 друкованих праць, з них 316 становлять праці вченого за 36 років наукової діяльності (1971–2007), а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність ученого.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Мадзігон
УДК: 016 Вашуленко
Автор: Укладач Ніколюк Л.І.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2001
Кількість сторінок: 16
Анотація:

Даний каталог книжкової виставки є черговим випуском із циклу “Ювіляри АПН України”, які готує Державна науково-педагогічна бібліотека України (ДНПБ). Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Вашуленка Миколи Самійловича, українського педагога-методиста, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України, головного вченого секретаря президії АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, який 1 червня 2001 року відмічає свій 60-літній ювілей.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Вашуленко
УДК: 016:37
Автор: Упорядники Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М
Видавництво: Київ: Нілан-ЛТД
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 663
Анотація:

У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.

Ключові слова: Вища, освіта, трансформація, суспільства
УДК: 016:37
Автор: упоряд. Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 416
Анотація:

У виданні представлено літературу, яка розкриває багатогранну систему вищої освіти, зокрема документи щодо концептуальних і теоретичних засад неперервної освіти, проблем удосконалення виховної й науково-дослідної роботи. Окремо розглянуто досвід зарубіжної вищої школи, питання менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.

Ключові слова: Вища, освіта, трансформація, суспільства
УДК: 016:37
Вид видання: Електронний ресурс
Автор: упоряд. Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 341
Анотація:

У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу. Окремі розділи присвячені проблемам удосконалення виховної й науково-дослідної роботи, менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення

Ключові слова: Вища, освіта, трансформація, суспільства, проблеми,розвиток
УДК: 016 Бондар
Автор: Упорядник Пономаренко Л.О.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 19
Анотація:

Матеріали каталогу представляють науковий доробок В. І. Бондаря. Вони розкривають постать Віталія Івановича як фахівця у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, наукова діяльність якого пов’язана з розробкою психолого-педагогічних проблем трудового навчання і виховання розумово відсталих дітей, підготовки їх до самостійного життя. Каталог містить бібліографічні описи публікацій з історії розвитку в Україні теорії і практики професійно-трудового навчання учнів допоміжної школи та з історії розвитку олігофренопедагогіки України.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Бондар
УДК: 016 : 929 + 37(092)] Кононенко
Автор: упоряд. Лисиця Н. В., Стельмах Н. А.
Видавництво: К. : Нілан-ЛТД
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 56
Анотація:

У покажчику представлено бібліографію праць ученого – монографії, підручники, навчальні посібники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках та періодичних виданнях, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення В. І. Кононенка.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кононенко
УДК: 016: [32+34
Автор: Уклад. Палащина Н.А., Вербова В.В., Горбенко Н.А.
Видавництво: K
Рік видання: 2004
Кількість сторінок: 29
Анотація:

До посібника ввійшли бібліографічні описи праць вченого та матеріалів про його життя і діяльність. Видання містить два додатки, що висвітлюють законопроекти, внесені народним депутатом України ІІІ скликання В.С.Журавським та участь академіка у міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Журавський
УДК: 016 : 929 Луговий
Автор: упоряд. Пєєва С. П., Айвазова Л. М.
Видавництво: К. : Т-во “Знання” України
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 63
Анотація:

,

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Луговий
УДК: 016 : 929 Луговий
Автор: упоряд. Самчук Л. І., Стельмах Н. А.
Видавництво: Київ : Ін-т обдар. Дитини
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 76
Анотація:

,

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Луговий
УДК: 016:37
Автор: Камінська К.В.
Видавництво: Донецьк-Київ, б.в. (без видавництва)
Рік видання: 2003
Кількість сторінок: 110
Анотація:

Систематизує наукові пошуки та дослідження провідних вчених Академії педагогічних наук України, педагогів ВНЗ, вчителів-практиків. У наукових дослідженнях показані прогресивні технології виховання громадянина.

Ключові слова: ГРОМАДЯНСЬКа, ОСВІТа, НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ, ПОКАЖЧИК
УДК: 013:[026:37](477-25) ДНПБУ
Автор: упоряд. Букшина Т. Ф., Самчук Л. І., Печенежська О. А., Балдич Л. М.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 208
Анотація:

Презентується науковий і практичний доробок колективу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та документи про роботу установи за десять років діяльності (1999–2009) з дня створення. Видання призначено для науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників системи освіти та інформаційних служб, бібліотечних працівників, а також усіх тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Ключові слова: Державна, науково-педагогічна, бібліотека, України, Сухомлинського, бібліографічний, покажчик