Каталог

Sort By: АвторНазваРік видання
Категорія:
УДК: 514
Автор: Кушнір І.А.
Видавництво: Х.: Вид група «Основа»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 95
ISBN: 978-617-002109-0
Анотація:

У книзі відомого автора, заслуженого вчителя України, визнаного фахівця шкільної геометрії, зібрані найкращі оригінальні авторські завдання, опубліковані в різних книгах і журналах. Призначена для учнів шкіл,ліцеїв, для студентів педвузів. Може бути використана під час підготовки до математичних олімпіад різного рівня

Ключові слова: олімпіада ,математика, геометрія
УДК: 37.02
Автор: Садкіна В.І.
Видавництво: Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 88
ISBN: 978-966-333-868-2
Анотація:

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

Ключові слова: 101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
УДК: 371
Автор: Семенов В.О.
Видавництво: Харків: Видавнича група «Основа»
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 80
Анотація:

У пропонованій серії книг в доступній формі розглянуто основні методи доведення нерівностей, що містять скінченні числові послідовності. Численна кількість різноманітних задач з доведеннями (майже 850) різного ступеня складності дає можливість знаходити підхід до розв’язування конкретних прикладів і якоюсь мірою оволодіти технікою доведення таких нерівностей. Посібник розрахований у першу чергу на учнів спеціалізованих фізико-математичних шкіл та профільних класів математичного спрямування середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та їх учителів. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використані як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома.

Наявність нестандартних вправ дає змогу підготувати учнів до розв’язування олімпіадних завдань.

Ключові слова: олімпіада, математика
УДК: 371.14
Автор: Буртовий С.В.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 40
Анотація:

У науково-методичному посібнику детально розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проаналізовано актуальні проблеми  організації  навчального  процесу  з використанням  електронних  засобів  навчання; окреслено актуальні питання організації електронного навчання дорослих (E-learning) у системі післядипломної педагогічної освіти; висвітлено актуальні проблеми готовності вчителів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів; подано авторську систему неперервної підтримки вчителя у курсовий та міжкурсовий період на основі регіональної вчительської спільноти «Я-Вчитель».

Ключові слова: модель, навчання, дорослі, E-learning
Вид видання: навчальний посібник
Автор: Сірик Т.Л.
Видавництво: Полтава : СТЛ-КНИГА
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 224
УДК: 371
Вид видання: Навчально-методичний посібник
Автор: Руденко В.О.
Видавництво: Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2014
Кількість сторінок: 80
Анотація:

Рекомендовано для молодих та творчих учителів математики. У книзі просто і доступно описані методичні набутки, поради та коментарі вчителя сільської школи, який пройшов шлях від випускника педвузу до заслуженого вчителя України. Матеріали допоможуть читачу підвищити свій фаховий рівень, познайомлять з авторською методикою проведення нестандартного уроку.

Ключові слова: Педагогіка, математика, досвід, абетка
Категорія:
УДК: 514
Автор: Філіпповський Г.Б.
Видавництво: Х.:ВГ«Основа»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 110
ISBN: 978-617-00-1792-5
Анотація:

В посібнику розглянуто геометричні задачі видатних учених.

Ключові слова: геометрія
Категорія:
УДК: 514
Автор: Філіпповський Г.Б.
Видавництво: Х.:ВГ«Основа»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 112
ISBN: 978-617-00-1808-3
Анотація:

В посібнику розглянуто геометричні задачі видатних учених.

УДК: 631.5+54(07)
Автор: Городний Н.М.
Видавництво: Киев, Вища школа
Рік видання: 1990
Кількість сторінок: 288
ISBN: 5-11-000146-4
Анотація:

Теория питания растений, технология применения удобрений, расширенное воспроизводство плодородия почв при широком приминении интенсивных технологий. Приведены нормативы затрат удобрений, химических мелиорантов, изложена научно обоснованная система удобрения, методы расчета норм их внесения

Ключові слова: Сельское, хозяйство, агрохимия, удобрения
УДК: 016:929Савченко
Автор: упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Видавництво: Київ
Рік видання: 2007
Анотація:

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко
УДК: 90
Вид видання: методичний посібник
Автор: упорядник Гайда Л.А.
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 198
ISBN: 966857901-1
Анотація:

матеріали обласної історико-краєзнавчої конференції

Ключові слова: краєзнавство
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: навчальний посібник
Автор: Бевз Г.П.
Видавництво: К.: Зодіак-ЕКО
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 304
Анотація:

.

Ключові слова: підручник, алгебра
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Бевз Г.П.
Видавництво: К.:Зодіак-ЕКО
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 256
Анотація:

.

УДК: 371
Вид видання: методичний посібник
Автор: Ярмак В.О., РезуненкоВ.О., ПанченкоІ.І.. ГерцумА.Г.
Видавництво: Х. : Вид. група «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 93
Анотація:

Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Матеріал збірника може бути використаний під час проведення контрольних і самостійних робіт для тематичного та поточного оцінювання.

Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом.

Збірник складається з 7 тестів із алгебри та 7 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 10 тестових завдань різних форм.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 7 класів.

Ключові слова: математика
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Мерзляк А.Г.
Видавництво: Харків: Гімназія
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 352
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, алгебра, початки аналізу, 10 клас
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Мерзляк А.Г.
Видавництво: Харків: Гімназія
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 90
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, алгебра, 11 клас
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Мерзляк А.Г.
Рік видання: 2008
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, алгебра, 8 клас
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Біляніна О.Я.
Рік видання: 2008
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, алгебра, 8 клас
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Істер О.С.
Рік видання: 2008
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, алгебра, 8 клас
Категорія:
УДК: 371+512
Вид видання: Навчальний посібник
Автор: Бевз Г.П.
Видавництво: Київ: Зодіак - ЕКО
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 288
Анотація:

.

Ключові слова: Підручник, Алгебра, 9 клас