Home » Каталог

Каталог

Sort By: АвторНазваРік видання
514
Кушнір І.А.
Х.: Вид група «Основа»
2014
95
978-617-002109-0

У книзі відомого автора, заслуженого вчителя України, визнаного фахівця шкільної геометрії, зібрані найкращі оригінальні авторські завдання, опубліковані в різних книгах і журналах. Призначена для учнів шкіл,ліцеїв, для студентів педвузів. Може бути використана під час підготовки до математичних олімпіад різного рівня

олімпіада ,математика, геометрія
37.02
Садкіна В.І.
Харків: Видавництво: ВГ «Основа»
2008
88
978-966-333-868-2

У даному посібнику представлені цікаві, оригінальні ідеї та знахідки, які допоможуть вчителю зробити урок максимально ефективним. Як вмотивувати учнів, як учити реального життя, як навчити правильно працювати з текстом, як організувати дискусію і ще багато-багато педагогічних секретів. Доступна, зручна, лаконічна форма подання матеріалу, велика кількість прикладів з практики зробить цей посібник Вашою настільною книгою.

101, цікава, педагогічна, ідея, підготовка, уроку
371
Семенов В.О.
Харків: Видавнича група «Основа»
2012
80

У пропонованій серії книг в доступній формі розглянуто основні методи доведення нерівностей, що містять скінченні числові послідовності. Численна кількість різноманітних задач з доведеннями (майже 850) різного ступеня складності дає можливість знаходити підхід до розв’язування конкретних прикладів і якоюсь мірою оволодіти технікою доведення таких нерівностей. Посібник розрахований у першу чергу на учнів спеціалізованих фізико-математичних шкіл та профільних класів математичного спрямування середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та їх учителів. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використані як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома.

Наявність нестандартних вправ дає змогу підготувати учнів до розв’язування олімпіадних завдань.

олімпіада, математика
371.14
Буртовий С.В.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
40

У науково-методичному посібнику детально розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проаналізовано актуальні проблеми  організації  навчального  процесу  з використанням  електронних  засобів  навчання; окреслено актуальні питання організації електронного навчання дорослих (E-learning) у системі післядипломної педагогічної освіти; висвітлено актуальні проблеми готовності вчителів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів; подано авторську систему неперервної підтримки вчителя у курсовий та міжкурсовий період на основі регіональної вчительської спільноти «Я-Вчитель».

модель, навчання, дорослі, E-learning
навчальний посібник
Сірик Т.Л.
Полтава : СТЛ-КНИГА
2005
224
371
Навчально-методичний посібник
Руденко В.О.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
80

Рекомендовано для молодих та творчих учителів математики. У книзі просто і доступно описані методичні набутки, поради та коментарі вчителя сільської школи, який пройшов шлях від випускника педвузу до заслуженого вчителя України. Матеріали допоможуть читачу підвищити свій фаховий рівень, познайомлять з авторською методикою проведення нестандартного уроку.

Педагогіка, математика, досвід, абетка
514
Філіпповський Г.Б.
Х.:ВГ«Основа»
2013
110
978-617-00-1792-5

В посібнику розглянуто геометричні задачі видатних учених.

геометрія
514
Філіпповський Г.Б.
Х.:ВГ«Основа»
2013
112
978-617-00-1808-3

В посібнику розглянуто геометричні задачі видатних учених.

631.5+54(07)
Городний Н.М.
Киев, Вища школа
1990
288
5-11-000146-4

Теория питания растений, технология применения удобрений, расширенное воспроизводство плодородия почв при широком приминении интенсивных технологий. Приведены нормативы затрат удобрений, химических мелиорантов, изложена научно обоснованная система удобрения, методы расчета норм их внесения

Сельское, хозяйство, агрохимия, удобрения
016:929Савченко
упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Київ
2007

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко
90
методичний посібник
упорядник Гайда Л.А.
2005
198
966857901-1

матеріали обласної історико-краєзнавчої конференції

краєзнавство
371+512
навчальний посібник
Бевз Г.П.
К.: Зодіак-ЕКО
2007
304

.

підручник, алгебра
371+512
Навчальний посібник
Бевз Г.П.
К.:Зодіак-ЕКО
2008
256

.

371
методичний посібник
Ярмак В.О., РезуненкоВ.О., ПанченкоІ.І.. ГерцумА.Г.
Х. : Вид. група «Основа»
2015
93

Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Матеріал збірника може бути використаний під час проведення контрольних і самостійних робіт для тематичного та поточного оцінювання.

Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом.

Збірник складається з 7 тестів із алгебри та 7 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 10 тестових завдань різних форм.

Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 7 класів.

математика
371+512
Навчальний посібник
Мерзляк А.Г.
Харків: Гімназія
2010
352

.

Підручник, алгебра, початки аналізу, 10 клас
371+512
Навчальний посібник
Мерзляк А.Г.
Харків: Гімназія
2011
90

.

Підручник, алгебра, 11 клас
371+512
Навчальний посібник
Мерзляк А.Г.
2008

.

Підручник, алгебра, 8 клас
371+512
Навчальний посібник
Біляніна О.Я.
2008

.

Підручник, алгебра, 8 клас
371+512
Навчальний посібник
Істер О.С.
2008

.

Підручник, алгебра, 8 клас
371+512
Навчальний посібник
Бевз Г.П.
Київ: Зодіак - ЕКО
2009
288

.

Підручник, Алгебра, 9 клас