Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007 – 2011 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик

УДК: 016:37
Автор: Упорядники Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М
Назва: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007 – 2011 рр. Наук.-допом. бібліогр. покажчик
Видавництво: Київ: Нілан-ЛТД
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 663
Анотація:

У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.

Ключові слова: Вища, освіта, трансформація, суспільства