Ольга Василівна Сухомлинська. Біобібліографічний покажчик. Випуск 8

УДК: 016 Сухомлинська
Автор: Упорядники Заліток Л. М., Семендяєва Г. М.
Назва: Ольга Василівна Сухомлинська. Біобібліографічний покажчик. Випуск 8
Видавництво: Київ
Рік видання: 2006
Кількість сторінок: 68
Анотація:

Видання налічує 275 друкованих праць за період 1978–2006 рр. Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій та публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. Наукова школа О. В. Сухомлинської представлена дисертаціями та авторефератами дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під її науковим керівництвом. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність О. В. Сухомлинської за цей період. Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями історії та теорії педагогічної науки та освіти, сухомлиністикою.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Сухомлинська