Академік АПН України О. Я. Савченко. Біобібліографічний покажчик. Наукова школа академіка Олександри Савченко

УДК: 016:929Савченко
Автор: упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Назва: Академік АПН України О. Я. Савченко. Біобібліографічний покажчик. Наукова школа академіка Олександри Савченко
Видавництво: Київ
Рік видання: 2007
Анотація:

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Ключові слова: Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко