Home »

1300 й одна задача на екстремум: Планіметрія. Частина 2. – (Бібліотека журналу «Математика в школах України». Вип. 9 (117))

371
Семенов В.О.
1300 й одна задача на екстремум: Планіметрія. Частина 2. – (Бібліотека журналу «Математика в школах України». Вип. 9 (117))
Харків: Видавнича група «Основа»
2012
80

У пропонованій серії книг в доступній формі розглянуто основні методи доведення нерівностей, що містять скінченні числові послідовності. Численна кількість різноманітних задач з доведеннями (майже 850) різного ступеня складності дає можливість знаходити підхід до розв’язування конкретних прикладів і якоюсь мірою оволодіти технікою доведення таких нерівностей. Посібник розрахований у першу чергу на учнів спеціалізованих фізико-математичних шкіл та профільних класів математичного спрямування середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та їх учителів. Для кожного розділу наведено теоретичний матеріал та складено систему вправ, які можуть бути використані як для роботи в класі, так і для самостійної роботи вдома.

Наявність нестандартних вправ дає змогу підготувати учнів до розв’язування олімпіадних завдань.

олімпіада, математика