Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом:системи, процеси, технології

УДК: 371
Автор: Калініна Л.М.
Назва: Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом:системи, процеси, технології
Видавництво: К.: Інформатодор
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 472
Анотація:

На підставі проведеного автором комплексного дослідження висвітлено характеристику видів інформації та їх класифікацію, теоретично обґрунтовані моделі автоматизованої системи управління та системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом як відкритою, стохастичною,соціально-педагогічною системою  в умовах формування інформаційного суспільства,в основу яких покладено, системно – кібернетичний,інформаційний,  щільнісний, синергетичний наукові підходи до розкриття суті  інформаційної діяльності.

Для науковців, працівників органів управління освітою різних ієрархічних рівнів, керівників закладів освіти і методистів системи освіти.

Ключові слова: інформаційна, діяльність, система, процес, технологія