Основи екології

УДК: 574
Автор: Запольський А.К., Салюк А.І.
Назва: Основи екології
Видавництво: К.: «Вища школа»
Рік видання: 2005
Кількість сторінок: 382
ISBN: 966-642-296-4
Анотація:

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційній екології, екологічним проблемам космосу, військово- промислового комплексу. У 4-му виданні (1-ше вид. 2001 р.) наведено найновіші дані щодо економічного становища та екологічної ситуації в Україні й у світі загалом. Для студентів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: екологія, довкілля