Home »

Енциклопедія фізичної реабілітації. Т.1

7А06
Грігор’єв А.Й.
Енциклопедія фізичної реабілітації. Т.1
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2008
712
978-966-189-010-6

Викладено ретроспективні та сучасні погляди на не медикаментозні засоби відтворення організму людини. На підставі філософських, педагогічних, психологічних і медичних уявлень про природу здоров’я розкрито сутність, структуру, зміст та організаційно-методичні основи лікувальної фізичної культури та коригувальної гімнастики. Обґрунтовано з клініко-фізіологічних позицій корекційно-реабілітаційний процес, розроблено оригінальні комплекси лікувальних вправ, які апробовані в Україні та за її межами. Розкрито принципи, форми і методи оздоровчої роботи з урахуванням діагнозу та функціональних можливостей дітей з хронічними захворюваннями та кризовими станами. Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вищих медичних навчальних закладів, фахівців фізичної культури і спорту.

Педагогіка, фізична, реабілітація, енциклопедія, відтворення,організм, лікувально-фізична, фізкультура