Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл

УДК: 373.3/.5.043.2-056.2/.3(477)
Автор: Бут Т.
Назва: Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл
Видавництво: Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 190
ISBN: 978-966-2432-30-5
Анотація:

Видання призначене допомогти визначити вплив впровадження інклюзивних цінностей на всі аспекти шкільного життя та взаємодію шкіл із місцевими громадами. У посібнику описані чіткі та практичні стратегії використання Індексу для здійснення заходів із планування діяльності навчальних закладів на основі результатів самооцінювання їх роботи відповідно до запропонованої структури планування, індикаторів і запитань. Адресовано вчителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методичним, науково-педагогічним та науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти, студентам вищих і середніх педагогічних навчальних закладів, науковцям та іншим фахівцям, зацікавленим у впровадженні інклюзивної освіти.

Ключові слова: педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, громада, індекс інклюзії