Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі)

УДК: 373.3 / 5-056.26 / 3(076)
Автор: За ред. Красюкова-Еннз О., Найда Ю., Сварник М., Софій О.
Назва: Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі)
Видавництво: Київ, ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 248
ISBN: 978-966-2432-10-7
Анотація:

Тренінгові модулі «Організаційний розвиток», «Врядування неурядових організацій», «Менеджмент неурядових організацій», «Життєздатність неурядових організацій», «Відстоювання інтересів дітей з особливими потребами на освіту». Розкривають практичні питання       інклюзивного навчання, враховують сучасні тенденції, передовий міжнародний і український досвід. Кожен тренінгів модуль містить вступ, тематичний план, теоретичні відомості, методичні матеріали, список використаних джерел, актуальність та зміст теми і завдань, перелік роздавального матеріалу, термінологічний словник, додаються навчально-теоретичні та методичні матеріали. Описується технологія організації й проведення занять. Адресовано представникам громадських та батьківських організацій, батькам дітей з особливими потребами, керівникам ЗНЗ, методичним, науково-педагогічним  і науковим працівникам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогів, всім зацікавленим у врядуванні неурядових організацій.

Ключові слова: педагогіка, школа, інклюзія, діти з особливими потребами, тренінг, серія навчальних матеріалів.