Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури

УДК: 371
Вид видання: навчально-методичний посібник для вчителів української мови і літератури
Автор: Бугайова Н.А., Вікторіна О.М.
Назва: Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури
Видавництво: Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Рік видання: 2016
Анотація:

У методичному посібнику розміщено рекомендації з використання технології «Веб-квест» та проектної технології на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності. Наведено приклади реалізованих веб-квестів та проектів.

Упровадження інноваційних засобів у навчально-виховний процес сприяє підвищенню якості навчання, зацікавленості учнів і викладачів, розвитку компетенцій і є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації.

Посібник адресовано вчителям української мови і літератури та інших навчальних дисциплін. Під час підготовки власних веб-квестів і проектів можна використати шаблон, ідею та готові завдання.

Ключові слова: квест