Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика

УДК: 821.161.2:[82’0+159.9
Автор: Михида С.П.
Назва: Модерн d’Ukraine: особистість – мегатекст – поетика
Видавництво: Кіровоград : «Поліграф – Сервіс»
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 336
ISBN: 978-966-2294-20-0
Анотація:

Актуалізація модерну як найегоцентричнішого літературного напряму широко демонструє можливості психопоетики, котра постає на зрізі літературознавства й психологічної науки. Використання здобутків останньої не обмежується залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на взаємодіюпсихоаналізу, аналітичної, класичної, гуманістичної та егопсихології. Погляд на письменника та його творчість у книзі репрезентується шляхом віднайдення нерозривного зв’язку між мегатекстом та особистістю, оскільки послугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції психопортрета митця, що, відповідно, оприявнює секрети його творчої лабораторії Методичні блоки, літературно-критичні статті й художні ілюстрації, введенні до книги, супроводжують процес осмислення українського модернізму на рівні особистості окремого митця та його мегатексту

Ключові слова: Винниченко