Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя

УДК: 371
Вид видання: посібник
Автор: Гін А. О.
Назва: Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя
Видавництво: ВГ «Основа»
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 112
Анотація:

Ця книга-методика адресована учителям-практикам і методистам незалеж­но від предметної спеціалізації. Вона містить апробовані і чітко сформульовані прийоми управління класом, підтримки дисципліни і уваги; технологія організації традиційних і нетрадиційних форм роботи на уроці, взаємодопомоги учнів; при­йоми забезпечення ефективної перевірки знань тощо, а також дидактичні прийо­ми: як зацікавити учнів лекцією, не нудно повторити основний матеріал теми, під­тримати інтерес до навчальної проблеми, навчити грамотно будувати своє мов­лення при відповіді. Крім того, у ній розкриті прийоми організації праці вчителя.

Ключові слова: традиційні, нетрадиційні, форми, роботи