Тематичний список літератури «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»

1. Засенко, В.В. Освіта осіб з особливими потребами в Україні: здобутки і проблеми / В. В. Засенко // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólzesności : зб. нак. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН Читати далі …

Рекомендаційний список літератури «Фундатор української психології Костюк Г.С.»

У 1924 році побачила світ перша наукова праця українського психолога, доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук СРСР Г.С. Костюка – стаття «Математика в трудовій школі(з досвіду київських трудшкіл за 1923-1924 рр.) », присвячена методиці викладання математики. Це Читати далі …

Моя країна Україна!

Мета уроку: формувати ключові компетентності: – формувати патріотичні почуття, національну свідомість, гідність, приналежність до рідної української землі, українського народу; – вчити працювати з Інтернет ресурсами, здійснювати пошук і відбір потрібної інформації для виконання завдань; – розвивати бажання працювати самостійно, творчо, Читати далі …

Парад історико-краєзнавчої книги

Бібліотекар. Доброго дня, шановні гості! Для популяризації української книги, особливо історико-краєзнавчої , у нашій бібліотеці ми проводимо заходи, для наших активних читачів. Метою такого заходу є ознайомити читачів із фондом бібліотеки та новинками літератури, ознайомлення з національною історією, пробуджувати національну Читати далі …

Рекомендаційний список статей для вчителів-логопедів, завідувачів, логопедичних пунктів, здобувачів освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Безумовно, ми не можемо в одному матеріалі охопити всю літературу з логопедії, яка нині доступна. Тому окреслили для вас ті знахідки, які стануть вам в пригоді та познайомлять зі світом правильної вимови й мовлення. Запропоновані матеріали допоможуть як батькам, так Читати далі …

Ювілейні дати опублікування творів видатного українського педагога В. О. Сухомлинського

Василь Cухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог – гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість.  Написав 48 книг, 500 наукових статей, 1500 казок і оповідань для дітей. Праці педагога видані 53-ма мовами  світу Читати далі …

Тематичний список літератури на тему: «Сучасний керівника навчального закладу»

Закон України «Про освіту» : за станом на 05.09.2017р. № 2145-VIII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2017. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/card2#Card. – Назва з екрану. Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних Читати далі …